header.home link

Plenaire Kamer wil illegale handel in bushmeat aan banden leggen

12 februari 2021

De Kamer heeft unaniem een resolutie goedgekeurd die de federale regering aanmaant de strijd tegen 'bushmeat', illegaal tropisch vlees, op te drijven. "Het is belangrijk dat we in de strijd tegen bushmeat een versnelling hoger schakelen: het vormt niet alleen een bedreiging voor de biodiversiteit, maar ook voor de volksgezondheid", zegt mede indiener Kris Verduyckt (sp.a).

Lees meer over:

Bushmeat is vlees afkomstig van tropische dieren zoals apen, krokodillen, schubdieren, slangen of vleermuizen. Elk jaar worden via Brussels Airport tientallen tonnen bushmeat illegaal het land ingevoerd, bleek uit een studie van de FOD Financiën. België is daarbij de eindbestemming of doet dienst als transitland. 

Het vlees wordt beschouwd als een delicatesse en een teken van sociaal-economische voorspoed. De illegale handel in dat vlees wordt al langer aangekaart, gezien het vaak om bedreigde diersoorten gaat. Daarom verbiedt de Europese Unie bushmeat op haar grondgebied. Het kan bovendien pathogenen bevatten en gewoon gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De coronacrisis bracht dat laatste aspect extra onder de aandacht.

Er moet een nationaal actieplan komen om een einde te maken aan de illegale handel in vlees van dieren die in het wild leven

Barbara Creemers - Federaal parlementslid (Groen)

De Kamercommissie Leefmilieu vroeg eind januari aan de regering om de strijd tegen bushmeat op te drijven. Met steekproeven wordt wellicht slechts een fractie van de totale hoeveelheid vlees die wordt ingevoerd onderschept, zegt sp.a-Kamerlid Kris Verduyckt, die het voorstel van resolutie mee indiende. "We vragen een betere samenwerking tussen alle betrokken diensten, gaande van de douane, het federaal agentschap voor voedselveiligheid, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en geneeskundige producten tot de FOD Volksgezondheid", klinkt het. "We willen ook de opleiding van het personeel verbeteren en vragen meer middelen. Alles zou moeten kaderen in een nationaal actieplan met als doel: illegale handel in vlees van wilde dieren aan banden leggen."

Volgens Barbara Creemers van Groen, die de resolutie mee indiende, is het doel van de resolutie om de uitdagingen rond de handel in wild vlees op Belgisch grondgebied aan te pakken. "We stellen voor dat de federale regering samen met de bevoegde overheidsinstanties een nationaal actieplan opstelt om een einde te maken aan de illegale handel in vlees van dieren die in het wild leven."

Raadpleeg het voorstel van resolutie.

Op 11 februari kreeg het voorstel van resolutie unaniem groen licht van de Kamer tijdens de plenaire vergadering.

Concreet vraagt de Kamer een actieplan om de samenwerking tussen alle betrokken diensten, zoals de douane, het federaal agentschap voor voedselveiligheid, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en geneeskundige producten en de FOD Volksgezondheid te verbeteren, zodat het illegale vlees vlotter wordt onderschept. De resolutie stelt ook voor om meer in te zetten op specifieke opleidingen voor het personeel en om meer middelen te investeren in de strijd tegen bushmeat.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek