header.home link

Boeren krijgen 16,7 miljoen euro voor meer biodiversiteit via beheerovereenkomsten

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft dit jaar in totaal 16,7 miljoen euro uitgekeerd aan landbouwers omdat ze de biodiversiteit helpen te bevorderen via de beheerovereenkomsten. Dat maakte VLM donderdag bekend in een persbericht.

11 mei 2023  – Laatste update 11 mei 2023 20:45

Het gaat om 3.689 landbouwers die in 2022 een beheerovereenkomst hadden lopen om - in ruil voor een vergoeding - delen van hun gronden te gebruiken om bij te dragen aan de biodiversiteit of het landschap. Alles samen stelden ze 12.032 hectare ter beschikking.

"Ze leggen onder andere graskruiden- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen en soortenrijke graslanden aan, en onderhouden die ook", legt VLM uit. "Die plekken vormen een thuis voor heel wat typische planten en dieren. Daarnaast zijn er ook veel voordelen voor de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging."

Het gros van de op 27 april uitbetaalde vergoedingen voor 2022 - net geen 10 miljoen euro - ging naar perceelsrandenbeheer. Bijna 4,4 miljoen euro ging naar faunabeheer, waarbij boeren bijvoorbeeld akkers inzaaien met gewassen om bepaalde diersoorten van voeding of nestgelegenheden te voorzien.

tabelBOVLM

Landbouwers kunnen vrijwillig een vijfjarige beheerovereenkomsten aangaan met VLM. De tabel toont het volledige bedrag aan vergoedingen uitbetaald in 2023 en de oppervlaktes of lengtes per type beheerovereenkomst. De beheerovereenkomsten worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd. De Europese middelen komen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Alleen de landbouwers die in 2022 beschikten over een lopende beheerovereenkomst en die tijdig een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, worden uitbetaald.

Meer informatie over de beheerovereenkomsten op www.vlm.be/beheerovereenkomsten.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek