header.home link

BEMEFA scherpt regels antibioticagebruik in voeders aan

2 oktober 2015
De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.
Lees meer over:

De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

“Ook wij hebben de ambitieuze doelstellingen van AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik, onderschreven”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA. Daarin staat onder meer dat naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, ook de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017 met 50 procent moet dalen. “We juichen de reeds gerealiseerde resultaten toe, maar de stagnering van het antibioticagebruik is een duidelijk signaal dat er extra inspanningen moeten geleverd worden. Zo hebben we binnen de raad van bestuur een stappenplan uitgewerkt voor de gemedicineerde voeders”, aldus BEMEFA.

Dat stappenplan houdt in dat er vanaf 1 oktober 2015 geen voorschriften meer aanvaard worden voor gemedicineerde voeders voor vleesvarkens die ouder zijn dan 15 weken. De mengvoederindustrie zal enkel nog voor biggen met antibiotica gemedicineerde voeders verdelen. Voor gemedicineerde voeders voor ontworming wordt een uitzondering gemaakt. De volgende stap betekent dat er vanaf 1 januari 2016 enkel nog voorschriften zullen aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen. Vanaf 1 oktober 2016 gaat men nog een stap verder en worden er geen papieren voorschriften meer aanvaard, enkel nog elektronische.

“Wij verbinden dit stappenplan wel aan concrete maatregelen over de hele sector van de dierlijke productie”, zegt Yvan Dejaegher. Hij garandeert dat de BEMEFA-leden in hun rol van adviesverstrekker zullen meehelpen om de veehouder te sensibiliseren bij het aanwenden van de meest optimale vorm van antibioticatoediening. “Maar we zullen ook in alle andere organen, instellingen en privé-kwaliteitssystemen zoals Belpork, blijven ijveren opdat elke partner op zijn beurt de nodige inspanningen blijft leveren om de doelstellingen rond antibioticareductie samen ten helpen realiseren.”

Zo pleit BEMEFA voor de verplichting tot antibioticaregistratie op korte termijn in alle varkens- en pluimveebedrijven en het verplicht ter beschikking stellen van geregistreerde gegevens aan alle betrokken personen die kunnen bijdragen tot een meer rationeel antibioticagebruik. “Wij willen ook dat de controleerbaarheid van de registraties wordt verbeterd en dat er een grote sensibiliseringsactie wordt opgezet om de geregistreerde gegevens te raadplegen, er de nodige conclusies uit te trekken en die te implementeren in de bedrijfsvoering”, aldus Yvan Dejaegher.

Bijkomend wil BEMEFA ook dat er meer controles komen op de gerealiseerde verbeteringen en dat de veehouder verplicht is om antibiotica enkel nog door de bedrijfsbegeleidende dierenarts te laten voorschrijven. “Eind 2017 lassen we dan een nieuwe evaluatie in. We zullen de resultaten van deze nieuwe maatregelen dan grondig evalueren en eventuele nieuwe stappen in overweging nemen”, besluit de sectorfederatie van de mengvoederindustrie.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek