header.home link

Afbakeningsplan Antwerpse haven krijgt negatief advies

1 mei 2017
Het afbakeningsplan voor de Antwerpse haven wordt mogelijk helemaal geschrapt. Dat is het gevolg van een advies van de auditeur bij de Raad van State, schrijven Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen zaterdag. De gevolgen kunnen verregaand zijn, onder andere voor de creatie van natuurgebieden in en rond het havengebied.
Lees meer over:

Het afbakeningsplan voor de Antwerpse haven wordt mogelijk helemaal geschrapt. Dat is het gevolg van een advies van de auditeur bij de Raad van State, schrijven Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen zaterdag. De gevolgen kunnen verregaand zijn, onder andere voor de creatie van natuurgebieden in en rond het havengebied.

Auditeur Wouter De Cock maakte vrijdagochtend duidelijk hoe zijn advies aan de Raad van State moet worden gelezen: niet langer alleen het gebied rond het Scheldedorpje Doel moet als onderdeel van het Afbakenings-GRUP worden vernietigd. “Het ruimtelijk afbakeningsplan van 2013 én de reparatieversie van 2014 zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat betekent dat heel het ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehaven gebied Antwerpen naar de prullenmand wordt verwezen.”

Belangrijke nuance: de auditeur geeft slechts advies, de eigenlijke beslissing ligt bij de Raad van State. In de praktijk echter volgt die in 90 procent van de gevallen de auditeur. En indien het advies ook dit keer gevolgd wordt, zijn de gevolgen groot.

"De hele afbakening moet dan worden herbekeken, te beginnen met een nieuwe milieu-effectenrapportage. In principe zijn de huidige aangelegde natuurgebieden zoals kreken en schorren, die de facto dus in landbouwgebied liggen, dan in strijd met de landbouwbestemming. Landbouwers die ten onrechte onteigend werden, zouden hierop kunnen steunen. En het zou ook de gemeente Beveren sieren als zij tegen het onwettelijke inpalmen van landbouwgebieden dan actie zou ondernemen ", zegt Igor Rogiers, advocaat van Doel 2020 in de dagbladen.

Landbouworganisatie Boerenbond wil niet dat een eventuele vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan leidt tot extra verlies van landbouwgrond. Ze volgt de kwestie op de voet. "Een deel van de onteigende gronden is al ingericht als natuur. Voor ons is het van groot belang dat die als compensatienatuur kunnen blijven gelden en er dus geen nieuwe gronden uit de landbouw verdwijnen", zegt Stijn De Roo. "Verder is het belangrijk dat gronden die nog niet onteigend zijn, opnieuw de agrarische bestemming krijgen en kunnen worden ingezaaid. We kunnen niet aanvaarden dat men zoals in het verleden stukken laat liggen, dat er dan bepaalde natuur en vogels op komen, die dan moeten worden gecompenseerd."

De Roo houdt ook vast aan de landbouwzones in Nieuw-Arenberg en Muggenhoek, zo'n 120 hectare groot. Die gebieden mogen volgens vroegere afspraken maar worden aangesneden als natuurcompensatiedoelen elders niet worden gehaald.

Het Vlaams Gewest en het Havenbedrijf wilden vrijdag nog niet reageren. "Laat ons het uiteindelijke arrest afwachten", klonk het. 

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek