header.home link

Aantal biologische bedrijven verdubbeld sinds 2010

5 mei 2020
Sinds 2010 is het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen verdubbeld tot 562 actieve bedrijven in 2019. Het gaat om een gemiddelde groei van negen procent per jaar. Het totaal aantal landbouwbedrijven kent evenwel een dalende tendens. Sinds 2005 zijn ze met ongeveer een derde teruggelopen tot 23.361 bedrijven in 2018. Wel is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf met bijna de helft gestegen in diezelfde periode. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is het grootst in Vlaams-Brabant en Limburg en het kleinst in West- en Oost-Vlaanderen.

Sinds 2010 is het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen verdubbeld tot 562 actieve bedrijven in 2019. Het gaat om een gemiddelde groei van negen procent per jaar. Het totaal aantal landbouwbedrijven kent evenwel een dalende tendens. Sinds 2005 zijn ze met ongeveer een derde teruggelopen tot 23.361 bedrijven in 2018. Wel is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf met bijna de helft gestegen in diezelfde periode. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is het grootst in Vlaams-Brabant en Limburg en het kleinst in West- en Oost-Vlaanderen.

Volgens Statistiek Vlaanderen telde het Vlaamse gewest in 2018 23.361 land- en tuinbouwbedrijven, waarvan 77 procent met een beroepsmatig karakter. Dat betekent dat ze een standaardopbrengst hebben van minstens 25.000 euro. In 2005 telde Vlaanderen nog bijna 35.000 landbouwbedrijven. Een daling van ruim 30 procent op minder dan 15 jaar tijd. Het aantal hectare dat een bedrijf gemiddeld bewerkt, steeg in diezelfde periode wel van 18,3 hectare in 2005 tot 26,5 hectare in 2018.

Ook de evolutie van de gemiddelde veebezetting per bedrijf wijst volgens Statistiek Vlaanderen op een schaalvergroting. Gemiddeld genomen steeg het aantal grootvee-eenheden van 78 in 2005 naar 114 in 2018. Per diercategorie zijn nog grotere verschillen te zien. Het aantal runderen per rundveebedrijf nam toe van 87 naar 145, bij varkens zien we een stijging van gemiddeld 1.362 dieren naar 2.179 dieren en het gemiddeld aantal kippen per pluimveebedrijf steeg tussen 2205 en 2018 van 31.499 naar 59.251.

De bedrijven met de grootste gemiddelde oppervlakte vind je in Vlaams-Brabant en Limburg. In West- en Oost-Vlaanderen is die gemiddelde oppervlakte het kleinst. Dat verschil valt wellicht voor het grootste deel te verklaren doordat Vlaams-Brabant en Limburg eerder akkerbouwstreken zijn, terwijl Oost- en zeker West-Vlaanderen een sterke veeteeltregio zijn.

In tegenstelling tot de globale cijfers zijn we voor de biobedrijven een andere tendens. Daar neemt het aantal bedrijven toe. In 2019 werden 562 biologische landbouwbedrijven geteld. De bedrijven in omschakeling zijn in dat aantal meegenomen. Waar het aantal biobedrijven tot 2008 min of meer stabiel bleef, zien we sinds dan jaar na jaar een stijging. Sinds 2010 is hun aantal verdubbeld.

Samen bewerken zij 8.677 hectare, waarvan 6.974 hectare biologisch areaal en 1.703 hectare in omschakeling. Dat is ongeveer 1,4 procent van het totale landbouwareaal. Ook hier zien we een toename. Tegenover 2018 gaat het om een stijging van 10 procent. Vandaag bewerkt een gemiddeld biologisch landbouwbedrijf 15,4 hectare.  

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek