header.home link

Boerenbond wil actiever waterbeheer in natuurgebieden

27 december 2008
Vanuit alle provincies kreeg Boerenbond de voorbije maanden alarmerende berichten over wateroverlast rond natuurgebieden. In bijna alle gevallen waren de problemen te wijten aan het feit dat waterbeheerders het steeds moeilijker krijgen om waterlopen die door natuurgebieden lopen te ruimen. De landbouworganisatie vindt dat Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits in dit dossier warm en koud blaast. Het wordt tijd dat de minister de laarzen aantrekt om de problemen onder ogen te zien, zo luidt het.
Lees meer over:
Vanuit alle provincies kreeg Boerenbond de voorbije maanden alarmerende berichten over wateroverlast rond natuurgebieden. In bijna alle gevallen waren de problemen te wijten aan het feit dat waterbeheerders het steeds moeilijker krijgen om waterlopen die door natuurgebieden lopen te ruimen. De landbouworganisatie vindt dat Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits in dit dossier warm en koud blaast. Het wordt tijd dat de minister de laarzen aantrekt om de problemen onder ogen te zien, zo luidt het.

Op een vraag van CD&V-parlementslid Erik Matthijs heeft Crevits geantwoord dat het goede nabuurschap vervat zit in het decreet op het natuurbeheer. "De waterbeheerder is verantwoordelijk om in de beschermde gebieden door een aangepast onderhoudsbeheer de natuurdoelstellingen te realiseren, maar dit mag geen disproportionele gevolgen hebben voor de aangrenzende gebieden", aldus de minister.

Boerenbond wijst er op dat het 'aangepaste onderhoudsbeheer' in de praktijk vaak betekent dat helemaal niets gedaan wordt. Bovendien stellen we vast dat vandaag nog heel wat natuurgebieden niet onder VEN- of verwevingsgebied vallen, waardoor ze aan de bepalingen van het natuurdecreet ontsnappen, stelt Boerenbond-medewerker Peter Van Bossuyt, die ervoor gewonnen is om de wetgeving op dit vlak bij te sturen.

Crevits benadrukt echter dat maatregelen zowel een positief als een negatief effect kunnen hebben. "Zo kunnen bepaalde ontwateringsmaatregelen positief zijn voor de landbouw, maar dan weer de oorzaak zijn van verdroging, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de drinkwatervoorziening en het natuurbehoud. Bovendien kan zoiets leiden tot een versnelde afvoer naar stroomafwaarts gelegen gebieden, waar er dan een grotere kans is op overstromingen. Je moet het plaatje met andere woorden in zijn geheel bekijken", meent de minister.

Dat is een mossel-noch-visverklaring, oordeelt Van Bossuyt. "Een degelijk waterbeheer moet ervoor zorgen dat noch de landbouwers stroomopwaarts, noch de landbouwers stroomafwaarts met problemen geconfronteerd worden, ook al ligt er een natuurgebied tussen". Dat waterbeheerders de schade moeten vergoeden die het gevolg is van niet-correct waterbeheer, is voor Boerenbond een doekje voor het bloeden. "Uit ervaring weten we dat dit de betrokken landbouwers voor een juridische lijdensweg plaatst".

De landbouworganisatie vindt het niet meer dan normaal dat de overheid naast het grote budget voor de aankoop en inrichting van natuurgebieden ook enkele duizenden euro's voorziet om de nodige maatregelen te nemen die schade aan omliggende gebieden voorkomen. Crevits is er alvast van overtuigd dat er natuurvriendelijke ruimingstechnieken bestaan. Een daarvan is het kruidmaaien in blokpatroon, maar volgens Boerenbond zorgt die aanpak slechts voor een zeer tijdelijk effect.

Om het leven in de waterbodem minimaal te verstoren, kan men werken met een grijper met tangen in plaats van met een bak om het plantenmateriaal uit het water te halen. Door bij het verwijderen van de planten even te schudden, valt een groot deel van de grond, inclusief het bijhorende bodemleven, terug in het water. Die methode staat borg voor een veel langer effect, besluit Van Bossuyt.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek