header.home link

800 hectare landbouwgebied bedreigd door gewestelijk uitvoeringsplan

27 maart 2023

In Antwerpen, rond de vallei van de Kleine Nete en de Aa, ligt een gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) klaar waardoor er 800 hectare agrarisch gebied zal verdwijnen en herbestemd zal worden naar natuur- en bosgebied. Daarnaast worden ook natuurverwevingsgebieden en vengebieden opgelegd. “De vergunningsverlening in deze regio wordt als het ware nog moeilijker gemaakt dan die tot op heden al was”, aldus Maries Van Eetvelde, regioconsulente bij Boerenbond.

Lees meer over:

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vallei van de Kleine Nete en de Aa moet de vallei en haar zijrivier klimaatrobuuster maken, hierdoor zouden gebieden van zeven Antwerpse gemeentes opnieuw ingekleurd worden. “Het hele proces rond dit plan is tien jaar geleden begonnen maar ondertussen hebben bepaalde zaken met de huidige wetgeving meer invloed gekregen”, legt Van Eetvelde uit. “Hierdoor geraken sommige landbouwers in de problemen en wordt er minder toekomstperspectief gecreëerd.”

“Een groot deel van het agrarisch gebied zal bijvoorbeeld natuurverweringsgebied worden”, zegt Van Eetvelde. “Momenteel is daar geen duidelijk kader rond wat dit in de toekomst eigenlijk echt zal betekenen voor landbouwers. Daar is bij landbouwers een grote bezorgdheid over.” In de natuurgebieden zal ook 465 hectare bijkomend vengebied komen. “Alle eigenaars in de buurt hiervan zullen moeten aantonen dat ze geen aantoonbare schade zullen toekennen aan het vengebied”, zegt Van Eetvelde. “De vergunningsverlening in deze regio wordt als het ware nog moeilijker gemaakt dan die tot op heden al was.”  

Openbaar onderzoek

Het plan heeft betrekking op de gemeentes Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk. In het verleden werd er vanuit de landbouw reeds verschillende malen gereageerd op dit proces, maar hier werd zo goed als geen gehoor aan gegeven.

Eerder dit jaar werd het plan door de Vlaamse regering voorlopig vastgesteld. Een definitieve beslissing zal na het openbaar onderzoek, dat nu aan de gang is, genomen worden. Tijdens dit onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren. “De landbouwsector zal zijn bezorgdheden overmaken aan Departement Omgeving en de gemeentebesturen. We verwachten dat dit plan deftig zal worden bijgestuurd”, aldus Boerenbond. “Bovenop de onzekerheid die er heerst omwille van PAS en het parkenbeleid is dit een nieuwe slag voor de Antwerpse landbouwers. Vanuit de overheid klinkt altijd de boodschap dat landbouw in het gebied mogelijk moet blijven, maar meerdere projecten van verschillende instanties leggen steeds meer claims op dezelfde landbouwbedrijven en -gronden in het gebied.”

Landbouw in het gebied moet mogelijk blijven, horen we altijd. Maar meerdere projecten van verschillende instanties leggen steeds meer claims op dezelfde gronden

Maries Van Eetvelde - Boerenbond

Toekomst onzeker

“De druk op landbouwgebied en op de landbouwers zelf is op dit moment gigantisch en onze toekomst is onzeker. Dit geldt des te meer voor jonge boeren”, zegt landbouwer Sam Braekmans uit Vorselaar. “In combinatie met de komende wetgevingen maakt dit dossier het voor sommige landbouwers in het plangebied onmogelijk om hun bedrijf nog op een goede, leefbare manier te runnen, laat staan in te zetten op modernisering en technieken in functie van klimaatrobuustheid. Elke ondernemingsmogelijkheid en elk toekomstperspectief wordt ons ontnomen."

Uitgelicht
Sinds 2019 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 4.268 hectare grond, waarvan een derde landbouwgrond. In 2022 gaat het al over een verdubbeling van de cijfers van 201...
21 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek