header.home link

598 landbouwers krijgen boete van Mestbank voor laattijdig indienen verzamelaanvraag

23 mei 2023

De verzamelaanvraag 2023 die uiterlijk op 7 mei moest ingediend worden, is door 97,98 procent van de landbouwers tijdig ingevuld. In totaal hebben 598 land- en tuinbouwers hun verzamelaanvraag niet of te laat ingediend. Zij mogen zich aan een boete van de Mestbank verwachten. 41 procent van de boetes zijn opgelegd aan recidivisten.

De verzamelaanvraag is de jaarlijkse perceelsaangifte die landbouwers moeten doen bij het Departement Landbouw en Visserij. In deze aangifte geeft de landbouwer voor dat jaar alle gebruikte percelen, stallen, gebouwen en teelten aan. De verzamelaanvraag vormt een belangrijke basis voor de verschillende steunmaatregelen die landbouwers kunnen aanvragen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast is het ook een essentieel onderdeel binnen de mestwetgeving.

Bezwaar en vermindering mogelijk

Het is in dat laatste kader dat de Mestbank boetes uitdeelt voor land- en tuinbouwers die hun verzamelaanvraag te laat indienen. Voor 2023 lag de deadline van indiening op 7 mei. De boete bedraagt 250 euro. Wie bezwaar wil aantekenen tegen de boete, kan binnen de 30 kalenderdagen een gemotiveerd verzoek sturen naar de Mestbank om een herziening van de geldboete te vragen. Ook uitstel of spreiding van betaling is mogelijk. Het bezwaar moet aangetekend verstuurd worden naar de hoofdzetel van de Mestbank in Brussel.

Wie zich snel in orde stelt en de verzamelaanvraag alsnog indient, kan een aanzienlijke vermindering van de boete krijgen. Zo kan de boete van 250 naar 50 euro worden teruggebracht als aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet de verzamelaanvraag uiterlijk op 7 juni 2023 worden ingediend en daarnaast betaalt de betrokken landbouwer, uiterlijk tegen diezelfde datum, ook automatisch de boete van 50 euro. De Mestbank verstuurt hiervoor geen betalingsherinnering meer.

Landbouwers die binnen de vijf jaar meer dan één keer te laat hun verzamelaanvraag hebben ingediend, krijgen meteen een boete van 500 euro opgelegd. Een automatische vermindering is hier niet meer mogelijk.

Ook sanctie van Departement Landbouw en Visserij

De administratieve boete van de Mestbank is niet het enige gevolg voor een laattijdige indiening van de verzamelaanvraag. Ook het Departement Landbouw en Visserij voorziet sancties. Wie zich tot en met 31 mei nog in orde stelt, krijgt een vermindering met één procent per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen, van de steun voor ecoregelingen en agromilieuklimaatverbintenissen en plattelandsmaatregelen. Eenzelfde korting geldt op de uitbetaalde bedragen in het kader van de beheerovereenkomsten door VLM. Wie na 31 mei nog geen verzamelaanvraag heeft ingediend, zal geen steun meer uitbetaald krijgen.

Uitgelicht
Het aantal klachten bij de Vlaamse Landmaatschappij over het mestbeleid daalde vorig jaar van 34 naar 11. Ook op het terrein ervaren de medewerkers van VLM dat de sfeer overwe...
17 mei 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek