header.home link

33.000 handtekeningen verzameld voor Groene Delle

16 juni 2020
Gewapend met een petitie, die nu al door meer dan 33.000 mensen werd ondertekend, trekt Actiefront Groene Delle woensdag naar het kabinet van Vlaamse minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). De natuurbewegingen pleiten voor het behoud van het natuurgebied dat dreigt te verdwijnen voor industrie.
Gewapend met een petitie, die nu al  door meer dan 33.000 mensen werd ondertekend, trekt Actiefront Groene Delle woensdag naar het kabinet van Vlaamse minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). De natuurbewegingen pleiten voor het behoud van het natuurgebied dat dreigt te verdwijnen voor industrie.
Actiefront Groene Delle is een coalitie van Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion Limburg, Greenpeace Limburg, Actiecomité Groene Delle en Natuurpunt. Zij ijveren dat minister Demir haar plan voor de Groene Delle intrekt.
 
Dat plan voorziet in een nieuw watergebonden industrieterrein van 27 hectare, in het verlengde van het huidige industrieterrein Zolder-Lummen langs de E313. Het nieuwe bedrijventerrein maakt deel uit van het Economisch Netwerk Albertkanaal.
 
In totaal moet 23 hectare natuurgebied wijken. Daarvan wordt ter plaatste 13 hectare gecompenseerd door aansluitend landbouwgebied om te zetten in natuur. Samen met de resterende 70 hectare van de Groene Delle, waaronder ook de plas ’t Koet, wordt die 83 hectare opgenomen in het Vlaams-Ecologisch Netwerk. Voor de 10 hectare natuur die ter plaatse niet kan worden gecompenseerd, is er nog geen sluitende oplossing gevonden. Al zou die er wel komen, volgens minister Demir.
 
Ook Boerenbond is niet opgezet met de plannen en vreest dat de landbouw de échte dupe wordt. Net omdat het natuurgebied dat moet wijken, grotendeels gecompenseerd zal worden door landbouwgrond om te zetten in natuur. Voorzitter Sonja De Becker staat er op dat de bebossing gebeurt buiten agrarisch gebied en binnen de groene bestemmingen. “Mocht er toch ook bebost worden in agrarisch gebied dan vragen wij dat er eerst een LER (Landbouw Effecten Rapport) wordt uitgevoerd om uit te maken welke percelen het minst nadelig zijn voor landbouw.”
 
“Doodsteek voor het groene hart van Limburg”
 
Ondanks de beloftes om het natuurgebied te compenseren, tonen de natuurorganisaties zich strijdvaardig. “We verzamelden inmiddels meer dan 33.000 handtekeningen, het bewijs dat heel wat mensen tegen het verdwijnen van waardevol natuurgebied zijn”, zegt Erik Van den Abbeele van het Actiefront in het Belang van Limburg. “Dit is de doodsteek voor het groene hart van Limburg en daarom verheffen we onze stem. Langs het Albertkanaal liggen alleen in onze provincie nog meer dan 120 hectare watergebonden industriegronden op ontwikkeling te wachten, en daar tellen we de Fordsite niet eens bij.”
 
Ook Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt hun protest en diende een bezwaar in. “De Groene Delle vormt een belangrijke verbinding tussen het vijvergebied Midden-Limburg en de Demervallei. Een nieuw industriegebied zal een extra barrière vormen voor de natuur”, klinkt het. “Liefst 26 hectare, of 50 voetbalvelden, natuur dreigt te verdwijnen door de plannen voor het industrieterrein, dat kadert in het uitbouwen van een ‘ijzeren voorraad’. De overheid wil te allen tijde voldoende bedrijfsgrond beschikbaar hebben voor het geval er een vraag komt. Maar het aanbod is groter dan de vraag.”
 
Het gebied dat nu verhard dreigt te worden, is volgens het milieueffectenrapport een kwelzone die belangrijk is voor de aanvulling van het grondwater, argumenteert BBL. “Het hele gebied is met een afwisseling van vennen, broekbossen en veenbodems een echt waterreservoir dat in tijden van droogte volledig bewaard moet blijven. Volgens het milieueffectrapport zal het quasi onmogelijk zijn om dit verlies te compenseren met nieuwe natuurgebieden elders.”

Bron: Het Belang van Limburg / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek