header.home link

22% van nutriëntenemissierechten voor landbouwers niet benut

3 januari 2023

In 2021 waren in totaal 311,6 miljoen nutriëntenemissierechten (NER) beschikbaar in het Vlaamse Gewest. Dat meldt Statbel, het statistiekbureau van de federale overheid. De door de Mestbank toegekende nutriëntenemissierechten bepalen hoeveel dieren de landbouwers maximaal mogen houden.

Lees meer over:
mestverwerkingwaterkwaliteitviltteevee

In 2021 werden in totaal 47,4 miljoen dieren gehouden. Op basis van de omrekeningswaarden van het Mestdecreet kwam dat overeen met 244,1 miljoen nutriëntenemissierechten. Ongeveer 67,5 miljoen nutriëntenemissierechten werden dus niet benut. Dat komt overeen met 22 procent van het totaal aantal emissierechten.

De beschikbare hoeveelheid nutriëntenemissierechten en de productie uitgedrukt in nutriëntenemissierechten is tussen 2007 en 2021 toegenomen, voornamelijk als gevolg van de toekenning van extra nutriëntenemissierechten in het kader van bijkomende mestverwerking.

nutrientenemissierechtenVLM

Het systeem van de nutriëntenemissierechten was initieel bedoeld om de mestproductie te laten dalen, maar dat gebeurde niet. Om te voorkomen dat de veestapel verder groeit, besliste de Vlaamse regering op 18 maart 2022 dat de uitbreidingsmogelijkheid via de nutriëntenemissierechten-mestverwerking (NER-MVW) niet meer mogelijk is. Die regel werd ingevoerd met terugwerkende kracht op 1 januari 2022.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek