header.home link

1.000 ha watergevoelige gronden in afwachting om bouwvrij te worden

De komende maanden wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ongeveer 1.000 hectare waterproblematische harde bestemmingen zoals woongebied, woonuitbreidingsgebied, industrie- of recreatiegebied herbestemmen naar bouwvrij openruimtegebied. Hiervoor werden reeds de eerste 12 dossiers behandeld en goedgekeurd op de ministerraad. “Het belang van ruimte voor water en groen werd veel te lang miskend, maar dat is de voorbije jaren duidelijk veranderd. En terecht”, aldus Demir.

8 mei 2023  – Laatste update 8 mei 2023 20:03
klimaatveranderingoverstromingextreemweer

In Vlaanderen liggen nog tal van niet-ontwikkelde harde bestemmingen zoals woon- of industriegebied in overstromingsgebied. De vorige regeringen keurden voor deze gebieden een vervolgtraject goed waarbij 170 gebieden minstens gedeeltelijk zouden moeten herbestemd worden naar open ruimte om de waterberging te vrijwaren. Een dertigtal van deze gebieden werd al gevrijwaard op gewestelijk, gemeentelijk of provinciaal niveau maar voor de meerderheid van de gebieden werd nog geen initiatief opgestart door de lokale besturen.

Eerste 12 dossiers

Voor deze overige gebieden, ongeveer 120 dossiers, wil de minister nu van start gaan met een WORG-plan (Watergevoelig Open Ruimte Gebied), een plan gelijkaardig aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. "Het is een instrument om gebieden met een harde bestemming die een hoog overstromingsrisico hebben, permanent te vrijwaren van bebouwing", aldus Demir.

De Vlaamse ministerraad keurde reeds een eerste reeks van 12 WORG-dossiers goed, waarbij in totaal ongeveer 71 hectare aan harde bestemmingen wordt herbestemd. Elk van de dossiers zal de komende maanden een openbaar onderzoek ondergaan om vervolgens definitief door de Vlaamse regering goedgekeurd te worden. Het gaat onder meer om gebieden in Wommelgem, Willebroek en Boom. Eigenaars kunnen na de definitieve goedkeuring van elk dossier binnen de twee jaar een planschadeclaim indienen bij de Vlaamse overheid. De voorbije jaren werden hiervoor middelen gereserveerd voor een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro.

Sinds 2020 verdween netto meer harde bestemmingen in ruil voor open ruimte bestemmingen, maakt minister Demir zich sterk. Dat bleek eind vorig jaar uit cijfers van departement Omgeving. “Dit is een belangrijke evolutie en de weg die we verder op moeten gaan”, zegt ze. “Het belang van ruimte voor water en groen werd veel te lang miskend, maar dat is de voorbije jaren duidelijk en terecht veranderd.”

Natuur- en landbouwgebied wordt "ongepland" ingevuld
Uitgelicht
Zonder bouwshift zal Vlaanderen meer dan 40.000 hectare aan open ruimte kwijtspelen. Het gaat daarbij vooral om natuur- en landbouwgrond. Ook worden deze gronden ‘ongepland’ e...
18 april 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek