header.home link

Wolven krijgen hoogste beschermingsgraad van Demir

12 maart 2020
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil de beschermingsstatus van de wolf verhogen tot op het hoogste niveau. Zo komen er tijdens de paartijd bijkomende rustzones, plaatsen waar niet gewerkt of gejaagd wordt. Daarnaast wordt de subsidie- en schaderegeling voor onder meer veehouders verbeterd en uitgebreid, kondigde Demir aan tijdens een bijeenkomst van het wolvenplatform in Genk.
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil de beschermingsstatus van de wolf verhogen tot op het hoogste niveau. Zo komen er tijdens de paartijd bijkomende rustzones, plaatsen waar niet gewerkt of gejaagd wordt. Daarnaast wordt de subsidie- en schaderegeling voor onder meer veehouders verbeterd en uitgebreid, kondigde Demir aan tijdens een bijeenkomst van het wolvenplatform in Genk.
Minister Demir riep donderdagvoormiddag samen met het Agentschap Natuur en Bos het wolvenplatform samen, dat bestaat uit alle relevante stakeholders, waaronder natuur- en jagersverenigingen, Landelijk Vlaanderen en landbouworganisaties. Het platform kreeg in het provinciaal natuurcentrum in Genk een toelichting bij de bijkomende maatregelen die de minister neemt om de wolf beter te beschermen en het samenleven met de wolf mogelijk te maken.
 
Zo zal Demir aan haar collega's in de regering voorstellen het dier toe te voegen aan bijlage III van het Natuurdecreet, de hoogste beschermingsgraad. Daardoor worden de geldende strafmaten verdubbeld. De rustzones, plaatsen waar niet gewerkt of gejaagd wordt, worden tijdens de paartijd uitgebreid.
 
Verder komt er in samenwerking met Defensie een grotere jachtvrije rustzone door het opschorten van alle jachtactiviteiten in het leefgebied van de wolf tijdens het voortplantingsseizoen. Het gaat om Kamp Beverlo, Schietterrein Meeuwen-Helchteren en Pijnven (Bosland). Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) luidde woensdag al de alarmbel tegen een dergelijk jachtverbod in Limburgse militaire domeinen. Geert Van den Bosch, directeur van de jagersvereniging noemt een verbod “compleet overdreven en onsamenhangend”. 
 
HVV vreest onder meer dat de druk op de everzwijnenpopulaties zal wegvallen. “Noodzakelijk nochtans om de snelle groei van wilde varkens in Limburg te stremmen en de problemen ermee niet verder te laten escaleren”, klinkt het. “De Vlaamse overheid neemt op dat punt een groot en onverantwoord risico –en gaat bovendien regelrecht in tegen de wens van de bewoners, de landbouwers, de veeteeltbedrijven en de lokale besturen om jagers alle mogelijkheden te geven om aan intensief beheer te doen en schade te voorkomen.”
 
Demir is ook van plan om het toezicht op het terrein te verhogen. Daarvoor komt er een nauwere coördinatie tussen boswachters, natuurinspecteurs en militaire domeinwachters, daar waar mogelijk met bijstand van inspecteurs van de federale en lokale politie. De 8 aangekondigde natuurinspecteurs zullen deels ingezet worden in het leefgebied van de wolf in Limburg en de Antwerpse Kempen. De monitoringsinspanningen worden nog verhoogd met een uitbreiding van het cameranetwerk en nieuwe onderzoeksprojecten, onder meer samen met Franse onderzoekers.
 
In overleg met jachtrechthouders, lokale besturen en belangengroepen wordt een gebiedsgericht plan voor Noord-Limburg uitgewerkt. Daarnaast komt er een sterker communicatieplan met bijkomende acties, zowel op het niveau van Vlaanderen als op het niveau van de wolvenregio's. Er komt een draaiboek voor overleg en samenwerking bij de aanpak van wolven in de regio, terwijl er op Vlaams niveau een kader komt voor risicowolven en op vee gespecialiseerde wolven, op basis van ervaringen uit het buitenland.
 
Bovendien kondigde Demir maatregelen aan die het samenleven met de wolven moet verbeteren. Zo kunnen veehouders schade voorkomen indien ze de juiste maatregelen nemen. Daarom zullen meer wolfwerende maatregelen in aanmerking komen voor subsidies, onder andere ook verenigingen of niet-elektrische aanpassingen, en wordt bekeken hoe de schaderegelingen uitgebreid kunnen worden. Ook de samenwerking met het Wolf Fencing Team Belgium van WWF wordt versterkt. Zij krijgen een werkingssubsidie voor de inspanningen die ze leveren.
 
"De wolf is een beschermde diersoort. Het is onze taak om niet alleen de bescherming van de wolf op ons te nemen, we moeten ook het samenleven met wolven mogelijk maken", zegt Demir. "Daarom nemen we nieuwe initiatieven die beide uitdagingen aangaan. Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier samen zullen tonen dat er plaats is in Vlaanderen voor natuur met wildernisallure, waarin ook wolven een plekje vinden en verdienen."
 
Boerenbond, dat deel uitmaakt van dit wolvenplatform, benadrukt eveneens het belang van het creëren en het bewaken van draagvlak. “De bezorgdheid en schade in hoofde van landbouwers, particulieren en hobbyboeren moeten ernstig genomen worden”, verduidelijkt voorzitter Sonja De Becker. “De hele problematiek moet duurzaam aangepakt worden, wil je een blijvende bescherming en draagvlak voor de wolf creëren.”
 
"Een gedragen aanpak omvat, zoals in het plan van aanpak voorzien, een betere ondersteuning voor de preventieve maatregelen en de voortzetting van de schaderegeling voor veehouders, wiens dieren door de wolf (dreigen) gevaar te lopen", aldus Boerenbond.
 
Daarnaast vraagt de landbouworganisatie ook een aanpak van probleemwolven en hybride wolven, een kruising tussen een wolf en een gedomesticeerde hond. “Er moet ook flexibel kunnen ingespeeld worden op populaties van wilde dieren die door de 'jachtpauze' voor de wolf het zo goed doen dat ze op grote schaal problemen dreigen te veroorzaken”, klinkt het.
 
Zo vraagt Boerenbond al jaren een meer doortastende aanpak voor everzwijnen om overlast en schade, maar ook de verspreiding van ziektes zoals de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. “In het plan van aanpak wordt voorgesteld hier ook werk van te maken. Voor Boerenbond zijn beide elementen van cruciaal belang", luidt het.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek