header.home link

Westhoek zet in op betere waterkwaliteit en -kwantiteit

7 juli 2020
In de Westhoek zullen een reeks partners drie jaar lang werken aan een nieuw landinrichtingsproject in de afstroomgebieden van de Kleine Kemmelbeek en de Wijtschate-Bollaertbeek. “We willen tal van demomaatregelen nemen om erosie en afspoeling tegen te gaan, om puntvervuiling te vermijden en om kleinschalige landschapselementen te introduceren. Dit moet leiden tot een leefbare landbouw in de Westhoek die oog heeft voor waterkwaliteit, voor voldoende watervoorraad en voor landschappelijke kwaliteit”, aldus West-Vlaams landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

In de Westhoek zullen een reeks partners drie jaar lang werken aan een nieuw landinrichtingsproject in de afstroomgebieden van de Kleine Kemmelbeek en de Wijtschate-Bollaertbeek. “We willen tal van demomaatregelen nemen om erosie en afspoeling tegen te gaan, om puntvervuiling te vermijden en om kleinschalige landschapselementen te introduceren. Dit moet leiden tot een leefbare landbouw in de Westhoek die oog heeft voor waterkwaliteit, voor voldoende watervoorraad en voor landschappelijke kwaliteit”, aldus West-Vlaams landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

Afgelopen weekend lanceerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het nieuwe landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), onder de noemer Water-Land-Schap. Over heel Vlaanderen lopen momenteel 14 Water-Land-Schap-projecten, waarvan eentje in de Westhoek. Daar hebben de provincie West-Vlaanderen samen met Inagro, De Watergroep, gemeente Heuvelland, stad Ieper, Boerenbond, ABS en het Regionaal Landschap Westhoek hun schouders gezet onder het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Robuuste Waterlopen Westhoek’.

Zowel de Kleine Kemmelbeek als de Wijtschate-Bollaertbeek ontspringen in de West-Vlaamse heuvels en monden respectievelijk uit in de Dikkebusvijver en de Verdronken Weide en Zillebeekvijver. “Typerend voor het projectgebied zijn de hellende percelen die erosiegevoelig zijn. Op die manier voert de Kleine Kemmelbeek bijvoorbeeld tonnen erosiemateriaal richting de Dikkebusvijver die steeds frequenter moet gebaggerd worden, met een hoge kostprijs tot gevolg”, legt Naeyaert uit. Ook voor landbouw is dit nadelig want tonnen vruchtbare grond spoelt op die manier weg.

Daarnaast werden de waterlopen in het gebied de afgelopen jaren vaak geconfronteerd met een hoge vervuiling door reststoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor is het elk jaar vanaf de periode mei-juni tot december praktisch onmogelijk om water in de regio op te sparen om er drinkwater uit te winnen. “Voeg daarbij de droogte van de afgelopen jaren aan toe en het is duidelijk dat zich maatregelen opdringen om de drinkwatervoorziening te garanderen”, zegt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.

Met het landinrichtingsproject willen de verschillende partners focussen op zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. Concreet zullen er de komende drie jaar tal van demomaatregelen genomen worden om samen met de landbouwers in de regio de erosie en afspoeling aan te pakken. Het gaat onder meer om het aanleggen van diverse soorten bufferstroken en plantaardige dammen, het inwerken van stro of houtsnippers op percelen of het aanleggen van overstromingsgraslanden.

Naast deze demomaatregelen die het project Water-Land-Schap voorziet, zetten Inagro en De Watergroep ook in op maatregelen om landbouwers te helpen puntvervuiling tegen te gaan. Daarmee is het vooral de bedoeling om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen te verminderen.

Tot slot wordt er ook, in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek, gewerkt aan de landschappelijke kwaliteit van de beekvalleien te herstellen. Dat gebeurt onder meer door middel van kleinschalige aanplantingen om extra erosiebuffers te creëren. Bijkomend voordeel is dat op die manier de landschappelijke inrichting van het gebied wordt versterkt.

“Voor elk van die maatregelen zijn er mooie vergoedingen voorzien om de betrokken landbouwers te stimuleren om actief mee te werken aan het project”, legt Valentijn Despeghel, Iepers schepen van Landschap en Milieu, uit. Ook gedeputeerde Bart Naeyaert roept de landbouwers op om zich te engageren voor dit nieuwe landinrichtingsproject. “Landbouw en natuur staan vaak tegenover elkaar, maar het is beter om zoek te gaan naar een win win-situatie. We kunnen oog-om-oog strijden om het landschap, maar ik ben er van overtuigd dat als we het oog-in-oog doen, we meer resultaat zullen bereiken.”

Die win-win-situatie wordt ook door De Watergroep benadrukt. “Door dit project kunnen we besparen op dure en energieverslindende behandelingstechnieken voor water, de natuur vaart er wel bij én onze klanten kunnen rekenen op een hogere leveringszekerheid. Op deze manier werken we allemaal samen aan een duurzame en klimaatrobuuste drinkwatervoorziening”, aldus nog Hans Goossens.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek