header.home link

Werking Voedselbanken dreigt stil te vallen

Door de verspreiding van het coronavirus in ons land en de hamsterwoede die daar bij komt kijken, dreigt de werking van de voedselbanken stil te vallen. De Belgische Federatie van Voedselbanken roept de overheid op extra budgetten vrij te maken en vraagt burgers om te komen helpen. "Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen, ook wat solidariteit betreft", klinkt het bij de Voedselbanken.
19 maart 2020  – Laatste update 14 september 2020 14:53
Door de verspreiding van het coronavirus in ons land en de hamsterwoede die daar bij komt kijken, dreigt de werking van de voedselbanken stil te vallen. De Belgische Federatie van Voedselbanken roept de overheid op extra budgetten vrij te maken en vraagt burgers om te komen helpen. "Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen, ook wat solidariteit betreft", klinkt het bij de Voedselbanken.
Ook de Voedselbanken ontsnappen niet aan de gevolgen van de voorzorgsmaatregelen getroffen door de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus. Enerzijds zijn er door de hamsterwoede bij de supermarkten en voedingsindustrie weinig tot geen voedseloverschotten meer beschikbaar, terwijl deze bijna 60 procent van de bevoorrading van de Voedselbanken uitmaken. Anderzijds behoren vele vaste vrijwilligers tot een risicogroep en moeten zij noodgedwongen thuisblijven. “Zo dreigt de voedselvoorziening voor zij die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen ernstig in het gedrang te komen”, klinkt het. “Dit terwijl deze groep tot de meest kwetsbare behoort in deze coronacrisis.”
 
Daarom lanceert de Belgische Federatie van Voedselbanken een oproep tot solidariteit. In de eerste plaats wordt aan de overheid gevraagd extra budgetten voor voedselhulp vrij te maken. Ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen via een financiële gift, om levensmiddelen voor de mensen in acute nood aan te kopen. Burgers kunnen zich eveneens opgeven om te komen helpen en tijdelijk de vrijwilligers senioren te vervangen. Voor wie vandaag ten gevolge van de coronacrisis thuis zit mogelijks een welgekomen en zeker zinvolle tijdsbesteding.
 
Het werk van de Voedselbanken blijft steeds aan belang winnen. In 2019 deed een recordaantal mensen een beroep op de 9 regionale Belgische Voedselbanken (168.476). Er werd nog nooit zoveel voedsel (17.936 ton) verdeeld. De werking van de Belgische Voedselbanken en de 618 aangesloten verenigingen steunt in hoofdzaak op vrijwilligerswerk.
 
“Het coronavirus treft iedereen, ook de minderbedeelden in onze samenleving”, zegt Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. “Het is cruciaal dat de kosteloze voedselbedeling niet stilvalt. Daarom lanceren wij een oproep naar de overheid, bedrijven en burgers om ons op één of andere wijze te steunen.”
 
Volgens Mottar vraagt de uitzonderlijke situatie om uitzonderlijke maatregelen, ook wat solidariteit betreft. “De Voedselbanken roepen de Belgische bevolking daarom op om hun hart te laten spreken en de broodnodige voedselhulp financieel te ondersteunen, zodat wij uitzonderlijk kunnen overgaan tot het aankopen van voedingsmiddelen”, zegt hij. “Anders dreigen we in een situatie met lege magazijnen te belanden.”
 
Een zeer groot deel van de vaste vrijwilligers zijn gepensioneerd en zelfs 70 plus, een risicogroep in tijden van het coronavirus, die begrijpelijkerwijs het werk tijdelijk moet terugschroeven. Daarom vragen de Voedselbanken, naast de oproep tot financiële steun, burgers, die wegens economische of technische werkloosheid of opgeschorte onderwijsopdrachten thuis zitten, een deel van deze vrijgekomen tijd in te vullen met vrijwilligerswerk en tijdelijk één van de regionale Voedselbanken of lokale aangesloten verenigingen bij te staan in de bedeling van voedsel. Uiteraard worden de geldende maatregelen die de overheid uitvaardigde strikt nageleefd: respect voor interpersoonlijke afstand tussen vrijwilligers, minimaal contact tussen generaties en regelmatig de handen wassen.
 
Meer info vind je op de website van de Voedselbanken.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek