header.home link

Waterpeilers bereiden land- en tuinbouwers voor op droge en natte periodes

2 maart 2023

Waterexperten brengen de noden en de mogelijke oplossingen in kaart en werken een constructief advies op maat van het landbouwbedrijf uit. Dat is de essentie van het Life ACLMIA-project rond Waterpeilers. “Zo helpen we onze land- en tuinbouwers om op te boksen tegen het veranderende klimaat”, klinkt het.

Lees meer over:

Langere droogteperiodes en hevigere regenbuien zorgen ervoor dat land- en tuinbouwbedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden. Water is niet altijd voorradig, maar wel altijd noodzakelijk voor een succesvolle teelt. Om hun bedrijfsvoering aan te passen, kunnen land- en tuinbouwers een beroep doen op de Waterpeilers, waterexperten uit het Europese Life ACLIMA-project.

Van oproep tot klimaatadaptatietraject

Wie vandaag als land- of tuinbouwer aan de slag wil gaan om de waterbevoorrading op zijn bedrijf te verzekeren, ziet vaak door het bos de bomen niet meer. Is water opvangen interessanter dan gebruikt water op te zuiveren? Is peilgestuurde drainage te verkiezen boven druppelirrigatie? Is verneveling in de stal een haalbare kaart? Zijn de gemaakte kosten niet meer dan een druppel op een hete plaat of kunnen ze op termijn een flinke (water)winst opleveren? 

Het zijn allemaal vragen waarop de Waterpeilers van Life ACLIMA een antwoord kunnen bieden. Deze waterexperten van de provinciale onderzoekcentra Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij, van het Proefcentrum Hoogstraten en van het Proefstation voor de Groenteteelt, staan de telers en kwekers met raad en daad bij om op een meer duurzame manier met water om te gaan.

“In de provincie Antwerpen worden meer dan 3.000 professionele land- en tuinbouwbedrijven gerund. Veel van deze agrarische ondernemers hebben al een duurzame mindset ontwikkeld, maar de stap naar de praktijk zetten is vaak niet evident zonder professionele ondersteuning”, vertelt gedeputeerde voor Landbouw Kathleen Helsen. “Onze experten leveren hen onderbouwd advies na een grondige analyse van alle knelpunten en opportuniteiten op hun bedrijf en begeleiden hen in een degelijk klimaatadaptatietraject.”

Elke druppel telt

Zo’n klimaatadaptatietraject is een traject op maat voor elke geïnteresseerde land- of tuinbouwer. Elk bedrijf is anders en biedt dus ook andere mogelijkheden. Samen met de Waterpeilers wordt eerst de waterhuishouding in kaart gebracht op zoek naar waterwinsten: kunnen de bestaande bronnen efficiënter worden ingezet of zijn er alternatieven die een beter resultaat opleveren?

Ook meer specifieke vragen kunnen aan bod komen. Dat was het geval bij Stijn Van de Voorde en zijn echtgenote Ann. Op ‘t Hertsveld in Leest telen zij op 20 hectare spinazie, primeuraardappelen, spruiten, erwten, venkel en boontjes. Daarnaast baten ze ook een eigen hoevewinkel uit.

“Wij willen aan de slag gaan met druppelirrigatie maar de haalbaarheid en het gebruiksgemak schrikken ons nog wat af. Door elke mogelijkheid op ons bedrijf goed in kaart te brengen, kunnen wij een meer gefundeerde beslissing nemen”, zegt Stijn van de Voorde. “De knoop moet ik uiteindelijk zelf doorhakken, maar het stelt me in elk geval wel gerust dat ik in dit traject begeleiding krijg van mensen met kennis van zaken.”

Sander Bombeke, onderzoeker water bij het Proefstation voor de Groenteteelt, krijgt wel vaker gelijkaardige vragen van telers. “Vaak vertrekken we vanuit een zekere nood en brengen we gaandeweg de oplossingen in kaart. Druppelirrigatie is in dit geval een interessant systeem om meer duurzaam met water om te gaan, maar we kijken ook naar de omgeving om andere opties te onderzoeken. Kunnen we bijvoorbeeld water opvangen van een nabijgelegen dak? Of kunnen we via een stuw in een nabijgelegen beek water naar een bassin laten afvloeien? Het plaatje is vaak complexer dan de initiële vraag waarmee we van start gaan. Dat maakt het juist boeiend. We zoeken de beste oplossing voor iedereen: voor het bedrijf, de omgeving en het klimaat.”

Meer info: https://www.lifeaclima.eu  

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek