header.home link

VPOV lanceert enquête om te weten wat er leeft in de varkensketen

8 oktober 2021

De Vlaamse Producenten Organisatie Varkens (VPOV) lanceert een brede bevraging bij varkenshouders en ketenpartners over de actuele crisis in de varkenssector. “Er zijn heel wat discussies gaande over de toekomst van de sector. Via deze enquête willen we blootleggen hoe de varkenshouders er zelf over denken. Die informatie willen we verspreiden onder alle deelnemers aan de enquête”, legt Bart Teuwen van VPOV uit.

Lees meer over:

De mosterd haalt de producentenorganisatie in Duitsland. Daar werd een paar weken geleden een gelijkaardige bevraging gelanceerd en de resultaten werden er vorige week bekendgemaakt. De vragen van de Duitse enquête werden integraal overgenomen, maar werden ook aangevuld met vragen die relevant zijn voor de Vlaamse situatie. “Door de Duitse vragen over te nemen, zal het ook mogelijk zijn om de situatie van de Duitse en de Vlaamse varkenssector te vergelijken”, luidt het.

Een nuttige oefening, zo noemt VPOV de Duitse bevraging. “Er zijn vandaag heel wat discussies aan de gang, tussen organisaties, tussen boeren, enz. Het gaat dan om de wenselijkheid van warme sanering, van steunmaatregelen of van het nut van dossiers koppelen. Voor ons leek het heel interessant om te weten wat de varkenshouders én de ketenpartners over deze verschillende actuele items denken”, aldus Teuwen.

We zijn ervan overtuigd dat informatie-uitwisseling tussen boeren en tussen ketenpartners leidt tot beter inzicht en dus tot betere beslissingen

Bart Teuwen - Coördinator VPOV

Hij wijst erop dat dit de rol is die VPOV wil aannemen. “Wij zijn een kennis-PO. We zijn ervan overtuigd dat informatie-uitwisseling tussen boeren en tussen ketenpartners leidt tot beter inzicht en dus tot betere beslissingen. Deze bevraging dient hetzelfde doel”, klinkt het. Volgens Teuwen wil VPOV in geen geval de rol van een belangenorganisatie aannemen. “Wij zijn niet voor of tegen een bepaalde maatregelen en zullen ook niet trachten de besluitvorming te beïnvloeden. We willen wel alle informatie op tafel krijgen, het is aan anderen om te beslissen wat ze ermee doen.”

VPOV garandeert absolute discretie aan de respondenten die de enquête invullen. “De resultaten worden enkel in zijn globaliteit verwerkt en kenbaar gemaakt”, benadrukt Teuwen. “En net als voor onze volledige werking geldt: wie informatie geeft, krijgt ook informatie terug. Alle deelnemers zullen dus de resultaten toegestuurd krijgen. Daarnaast zal ook de overheid geïnformeerd worden over de globale resultaten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Breydel

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek