header.home link

Vlaming dicht landbouw rol toe in de energietransitie

29 december 2017
Ruim twee derde van de Vlamingen vindt land- en tuinbouwbedrijven geschikte locaties voor groene energieproductie. Dat blijkt uit een bevraging van 950 Vlamingen door de Universiteit Gent in opdracht van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT). Bovendien is zes op de tien Vlamingen bereid om groene stroom of groene warmte af te nemen van een boer uit de buurt. “Land- en tuinbouw kan dus een rol spelen bij het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen”, zo stelt VILT.
Lees meer over:

Ruim twee derde van de Vlamingen vindt land- en tuinbouwbedrijven geschikte locaties voor groene energieproductie. Dat blijkt uit een bevraging van 950 Vlamingen door de Universiteit Gent in opdracht van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT). Bovendien is zes op de tien Vlamingen bereid om groene stroom of groene warmte af te nemen van een boer uit de buurt. “Land- en tuinbouw kan dus een rol spelen bij het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen”, zo stelt VILT.

Op 11 december sloten de vier energieministers in ons land een energiepact. Dat voorziet in een kernuitstap in 2025. In 2050 moet 100 procent van de elektriciteit worden opgewekt aan de hand van duurzame bronnen. Voor 2030 wordt een tussentijdse doelstelling van 40 procent vooropgesteld. Uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij blijkt dat de Vlaamse land- en tuinbouw sinds 2010 netto producent van elektriciteit is door de opkomst van warmte-krachtkoppeling (WKK), zonnepanelen, biogasinstallaties en pocketvergisters.

Opvallend is dat de Vlaming onvoldoende op de hoogte is van de rol die landbouw vandaag vervult op vlak van hernieuwbare energieproductie. Slechts 40 procent van de Vlamingen is van mening dat landbouw vandaag al een producent is van groene energie en de helft van de burgers geeft aan dit niet te weten. Toch erkent de Vlaming dat de land- en tuinbouw een rol kan spelen in deze energietransitie: ruim 68 procent meent dat landbouwbedrijven geschikte locaties zijn voor groene energieproductie via windmolens, biogasinstallaties, enz.

Vandaag wordt het teveel aan geproduceerde energie door de landbouwsector terug op het net gezet. Nochtans toont bijna 60 procent van de ondervraagde Vlamingen zich bereid om groene stroom of groene warmte af te nemen van een land- of tuinbouwbedrijf in de buurt. Twee derde van de Vlamingen denkt dan ook dat de landbouw in de toekomst zijn eigen energie produceert. Onder meer door al deze inspanningen op vlak van groene energie is de Vlaming ervan overtuigd dat de Vlaamse land- en tuinbouw een positieve bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Meer info: Imago-onderzoek Vlaamse landbouw

Beeld: New Holland

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek