header.home link

Vlakwa lanceert grote Vlaamse waterenquête

22 maart 2018
Het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) lanceerde op 22 maart, Wereldwaterdag, zijn ‘Waterenquête’ om zo veel mogelijk bedrijven, landbouwers, gemeenten, beleidsmakers en ook burgers te bevragen. Bedoeling is inzicht krijgen in de mogelijkheden om nieuwe beleidsopties en technologie voor duurzaam watergebruik te integreren in ons dagelijks leven en onze bedrijfsprocessen. “Onze omgang met het blauwe goud moet veranderen”, aldus VLAKWA.
Lees meer over:

Het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) lanceerde op 22 maart, Wereldwaterdag, zijn ‘Waterenquête’ om zo veel mogelijk bedrijven, landbouwers, gemeenten, beleidsmakers en ook burgers te bevragen. Bedoeling is inzicht krijgen in de mogelijkheden om nieuwe beleidsopties en technologie voor duurzaam watergebruik te integreren in ons dagelijks leven en onze bedrijfsprocessen. “Onze omgang met het blauwe goud moet veranderen”, aldus VLAKWA.

VLAKWA lanceerde op Wereldwaterdag een brede bevraging om bij zo veel mogelijk maatschappelijke actoren te polsen naar hun omgang met water. Voor het eerst zullen naast bedrijven, landbouwers, gemeenten en beleidsmakers ook de Vlamingen bevraagd worden. Concreet hoopt de organisatie op die manier meer inzicht te krijgen in de houding van de verschillende watergebruikers tijdens droogteperioden of bij hevige regenval. “Dit kan resulteren in nuttig beleidsadvies en een effectievere implementatie van nieuwe watertoepassingen in onze regio”, zo klinkt het.

“Voor veel Vlamingen is het nog nieuws, maar de feiten leren ons dat we in een regio leven met een lage waterbeschikbaarheid en dat de kans op watertekorten in de komende jaren en decennia nog toeneemt”, is VLAKWA duidelijk. “Een watertekort betekent bovendien een ernstige bedreiging voor onze economie. Een op de zes jobs staat op de helling wanneer bedrijven onvoldoende water tegen een redelijke prijs ter beschikking hebben. Bovendien zorgt de klimaatverandering voor grotere overstromingsrisico’s en stellen zich ook nog problemen op vlak van watervervuiling.”

“Daarom moeten we komen tot een ‘robuust watersysteem’ zoals ook de Vlaamse overheid het voorziet in zijn Visienota 2050”, legt de organisatie uit. “Een robuust watersysteem voorziet in de behoeften van alle gebruikers: voldoende drink-, proces en koelwater, irrigatiemogelijkheden voor de landbouw en bescherming van de ecosystemen. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden voor goederentransport en alternatieve mobiliteit en ruimte voor waterrecreatie.”

“Om tot dat robuust watersysteem te komen, moeten we in gans Vlaanderen slimmer omgaan met het beschikbare water”, weet VLAKWA. “Een betere waterzuivering, een efficiënter gebruik en een verstandig hergebruik in combinatie met verbeterde infrastructuur zetten ons op de goede weg. Wat houdt ons dan nog tegen? De evolutie naar een robuust watersysteem kan enkel en alleen als alle gebruikers betrokken worden bij deze noodzakelijke omschakeling. Aanpassingen van onze infrastructuur zijn vanzelfsprekend cruciaal, maar ook ons gedrag en omgang met het ‘blauwe goud’ dient te veranderen.”

Meer info: de Grote Waterenquête 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek