header.home link

Vlaanderen looft 15 miljoen euro uit voor groene warmte

20 februari 2018
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groenewarmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. Vorig jaar kregen 13 projecten samen 7,2 miljoen euro investeringssteun. Nu voorziet de minister in totaal 15,4 miljoen euro om projecten te initiëren die ons helpen afkicken van stookolie en aardgas.
Lees meer over:

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groenewarmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. Vorig jaar kregen 13 projecten samen 7,2 miljoen euro investeringssteun. Nu voorziet de minister in totaal 15,4 miljoen euro om projecten te initiëren die ons helpen afkicken van stookolie en aardgas.

De klimaatuitdaging is veel groter dan alleen onze gascentrales en kernreactoren vervangen door windmolens en zonnepanelen. Naast deze groenestroomrevolutie is er ook een groenewarmterevolutie nodig. We moeten straks, tegen het midden van de eeuw, allemaal stoppen met onze huizen te verwarmen met stookolie en aardgas. Met een nieuwe oproep voor groenewarmteprojecten probeert Vlaams minister Tommelein die omschakeling een duwtje in de rug te geven. Hij maakt er 15,4 miljoen euro voor vrij.

De Vlaamse regering organiseert al een aantal jaren dit soort 'groene-warmte-oproepen'. De laatste dateert van vorig jaar. Toen kregen 13 projecten rond groene warmte en benutting van restwarmte samen 7,2 miljoen euro investeringssteun. Ditmaal wordt ruim 7 miljoen euro uitgetrokken voor warmtenetten en 6 miljoen euro voor diepe geothermie. Voor biomassa-installaties vanaf 1MW vermogen én biomethaaninstallaties is er telkens 1 miljoen euro gereserveerd. "Groene warmte heeft enorm veel potentieel in Vlaanderen", benadrukt Tommelein. "Met deze investeringssteun helpen we heel wat projecten uit de startblokken. En door met een gesloten enveloppe te werken houden we ons budget perfect onder controle."

Vlaanderen telt enkele regio’s waar diepe geothermie mogelijk is. De vermogensgrens voor projecten wordt verlaagd van 5 MW naar 1 MW. Vooral de Kempische ondergrond leent zich voor diepe geothermie. De steun voor biomassacentrales is uitdrukkelijk bedoeld voor kleine installaties, die gebruikmaken van lokale biomassa (bijvoorbeeld overschotten van de landbouw) om groene warmte op te wekken en niet van ingevoerde houtpellets. Minister Tommelein is geen voorstander van grote biomassacentrales die hout verbranden. Die krijgen geen nieuwe steun.

Voor biomethaaninstallaties geldt dat de biomassa die ze vergisten, moet voldoen aan de duurzaamheidsvoorwaarden uit het Energiebesluit (o.a. resulteren in een broeikasgasemissiereductie van minstens 60% en de biomassa mag niet geteeld zijn op land met natuurwaarden). Biomethaan produceren op basis van voedingsgewassen voor toepassingen als transportbrandstof is uitgesloten.

Het geld voor deze groene-warmte-oproep komt uit het Vlaams Energiefonds en van de overschot van de oproep van vorig jaar. Het Vlaams Energie Agentschap kent de steun toe. Online is meer informatie te vinden over de projectoproep die loopt tot vrijdag 30 maart.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek