header.home link

Vlaanderen kent 5 miljoen euro toe aan restwaterproject van Aquafin

28 december 2022

Het restwaterproject van Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen. Dat hebben Vlaams ministers van Landbouw Jo Brouns (cd&v) en van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag aangekondigd. Het gaat om geld in het kader van de Blue Deal, waarbij Vlaanderen budget vrijmaakt voor het opvangen en hergebruiken van water.

Lees meer over:
afvalwater-waterzuiveringsinstallatie-aquafin-1250

Opzet van het project is het gebruik van alternatieve waterbronnen aan te moedigen Het omvat twee luiken, enerzijds de opvang, buffering en hergebruik van hemelwater en anderzijds hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het restwaterproject kadert in de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en het Vlaams Gewest.

“Met de Blue Deal heeft Vlaanderen ambitieuze plannen om waterschaarste en droogteproblematieken in onze regio aan te pakken", zegt Jo Brouns. "Ook onze land- en tuinbouwers hebben veel water nodig voor hun dieren en gewassen. Door intensief hemelwater op te vangen en te hergebruiken, verminderen we dan ook de druk op onze andere reservoirs. Vlaanderen is een absolute topregio inzake innovatie en ook met dit restwaterproject zullen we belangrijke stappen zetten."

"Steden en gemeenten kregen reeds financiële steun voor de uitbouw van infrastructuur voor regenwateropvang", zegt Zuhal Demir. "Nu zorgen we er ook voor dat onze landbouwers, waar verdroging en waterschaarste hard toeslaat, mee op die kar kunnen springen. Zo stomen we met de Blue Deal iedereen in Vlaanderen klaar om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatopwarming."

Het restwaterproject van Aquafin loopt gedurende twee jaar, tot uiterlijk eind 2024.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek