header.home link

Vlaamse Droogtecommissie: "Niet nodig om over te schakelen naar code oranje"

31 mei 2022

Door de regen en de lage temperaturen van de voorbije twee weken is het voorlopig niet nodig om over te schakelen van code geel naar oranje. Dat heeft de Vlaamse Droogtecommissie dinsdag besloten. "De indicatoren zijn in positieve zin geëvolueerd. Er is zeker geen sprake van een crisissituatie", verzekert Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Lees meer over:

VMM is voorzitter van de Droogtecommissie, die overlegt bij waterschaarste. Dat orgaan adviseert de provinciegouverneurs over maatregelen om water te besparen en watervoorraden optimaal te benutten. Ook over verbruiksbeperkingen voor drinkwater geeft de commissie advies. De commissie zelf wordt ondersteund door de adviesgroep Droogte die om de twee weken samenkomt om de situatie te monitoren.

De Droogtecommissie bestaat uit de gouverneurs, een vertegenwoordiger van de drinkwatermaatschappijen, een vertegenwoordiger van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de waterbeheerders, namelijk vertegenwoordigers van VMM, De Vlaamse Waterweg, de provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen.

Verbetering grondwaterstanden

Dinsdag vergaderde de Droogtecommissie voor het eerst dit jaar. Er werd besloten dat opschalen naar code oranje niet nodig is. Code geel is dus voldoende. Zo zijn de grondwaterstanden verbeterd, de debieten van de waterlopen zijn wat hoger en ook het waterverbruik is verminderd. In code geel worden enkel 'preventieve' maatregelen genomen zoals een captatieverbod om ecologisch kwetsbare waterlopen te beschermen. 

"We zijn nu beter voorbereid op eventuele droogte dan twee jaar geleden", zegt Smet. Zo is er het 'Blue Deal'-actieplan van de Vlaamse regering, maar ook een afwegingskader voor prioritair watergebruik in geval van droogte en waterschaarste.

Voorlopig staat nog geen volgende vergadering van de Droogtecommissie gepland, aangezien het orgaan enkel in crisissituaties samenkomt. "Wel blijven we de situatie op de voet volgen", aldus Smet.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek