header.home link

Vlaams-Brabanders zaaien 73 hectare bloemen voor bijen

26 maart 2020
De (honing)bij is de belangrijkste bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Daarom zetten de provincie Vlaams-Brabant, 41 gemeenten en de Regionale Landschappen zich in om, samen met de Vlaams-Brabanders, mee te helpen aan het overleven van de bij. “Wie een bloemenakker zaait kan zelf genieten van kleurrijke bloemenpracht en helpt hiermee de bijen overleven”, reageert Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Nu het sociale leven is stil gevallen door het coronavirus, hebben onze inwoners wat meer tijd om te genieten van lokaal groen.”

De (honing)bij is de belangrijkste bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Daarom zetten de provincie Vlaams-Brabant, 41 gemeenten en de Regionale Landschappen zich in om, samen met de Vlaams-Brabanders, mee te helpen aan het overleven van de bij. “Wie een bloemenakker zaait kan zelf genieten van kleurrijke bloemenpracht en helpt hiermee de bijen overleven”, reageert Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Nu het sociale leven is stil gevallen door het coronavirus, hebben onze inwoners wat meer tijd om te genieten van lokaal groen.”

De bij is de belangrijkste natuurlijke bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. In de loop van de voorbije jaren luidde de alarmklok over de afname van de bijenpopulatie alsmaar luider. "Om (honing)bijen in stand te houden zijn bloemen nodig, veel bloemen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “In onze verstedelijkte omgeving en strakke tuinen komen die steeds minder voor. Stuifmeelrijke bloemen zijn nochtans de ideale maaltijd voor bijen.”

De bijen bij de meeste Vlaams-Brabantse imkers zijn goed door de winter gekomen. Door het gebruik van nieuwe methodes was er weinig of geen abnormale sterfte. Maar ondertussen zijn alle activiteiten van de imkers opgeschort. Vlaams minister Hilde Crevits gaf de imkers wel de toelating om hun bijenkasten uit te zetten voor bestuiving. “Om honingbijen in stand te houden zijn grote gevarieerde oppervlakten bloemrijke vegetaties noodzakelijk met een aanbod aan voedselrijk stuifmeel door het ganse jaar”, aldus Monique Swinnen.

Om aan die nood tegemoet te komen, engageerden 41 gemeenten uit Vlaams-Brabant zich om via de provinciale samenaankoop bloemenzaad te kopen. De gemeenten zullen deze 18.000 bloemenzaadzakjes verdelen. Ook de Regionale Landschappen en imkers zetten hun schouders mee onder de actie. De verpakking bevat 20 gram zaden voor bloemen zoals klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of koriander. Dat is voldoende voor het inzaaien van 40m². “Als alle bloemenzaadzakjes ingezaaid worden verwachten we deze zomer 73 hectare aan bloemenvelden waar onze bijen van kunnen profiteren”, klinkt het.

Door het coronavirus is de geplande verdeling van de zaadzakjes door de gemeenten en de Regionale Landschappen voorlopig uitgesteld. Meer info over de nieuwe data zal verschijnen op www.vlaamsbrabant.be/bloemenakker

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek