header.home link

Veevoedersector gaat stap verder in antibioticareductie

23 mei 2019
Hoewel de Belgian Feed Association (BFA) zijn doelstellingen voor antibioticareductie eind 2017 al bereikte, heeft de federatie beslist om nog een stap verder te gaan. Met ingang van 1 mei dit jaar zijn de veevoederfabrikanten gestopt met het inmengen van colistine in varkensvoeder. Colistine is een antibioticum dat vooral wordt ingezet tegen speendiarree. “Met deze nieuwe stap willen we aantonen dat het ons echt menens om het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie duurzaam terug te dringen”, zegt Yvan Dejaegher, adviseur-generaal van BFA.
Lees meer over:

Hoewel de Belgian Feed Association (BFA) zijn doelstellingen voor antibioticareductie eind 2017 al bereikte, heeft de federatie beslist om nog een stap verder te gaan. Met ingang van 1 mei dit jaar zijn de veevoederfabrikanten gestopt met het inmengen van colistine in varkensvoeder. Colistine is een antibioticum dat vooral wordt ingezet tegen speendiarree. “Met deze nieuwe stap willen we aantonen dat het ons echt menens om het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie duurzaam terug te dringen”, zegt Yvan Dejaegher, adviseur-generaal van BFA.

AMCRA, het Belgische kenniscentrum voor antibioticareductie in de dierlijke sector, heeft in 2014 drie doelstellingen naar voor geschoven om het gebruik van antibiotica in de veehouderij aan te pakken. Eén van die doelstellingen bepaalt dat de hoeveelheid met antibiotica gemedicineerde voeders eind 2017 moest teruggeschroefd worden met 50 procent in vergelijking met 2011. Dat bleek een enorme uitdaging en de veevoedersector was dan ook trots als de vooropgestelde reductie eind 2017 behaald werd. Recent maakte BFA bekend dat de daling zich in 2018 doorzette: -70 procent in vergelijking met 2011. Voor de sector is dat mooie resultaat echter geen reden om op de lauweren te rusten.

Colistine, ook gekend onder de merknaam Promycine, staat vandaag niet op de AMCRA-lijst van zogenaamde rode antibiotica. Dit zijn kritisch belangrijke antibioticaproducten die ook in de humane geneeskunde gebruikt worden. Dat betekent dat colistine op voorschrift mag gebruikt worden in gemedicineerde voormengsels bestemd voor de veehouderij. Het product wordt vooral gebruikt om diarree tegen te gaan bij biggen die net gespeend worden. De laatste jaren was het gebruik van colistine al sterk gedaald omdat de sector inzette op zinkoxide om speendiarree tegen te gaan. Maar zinkoxide mag vanaf 1 januari 2021 niet meer gebruikt worden omdat het via mest in de bodem terechtkomt en op die manier het milieu belast.

Omdat de producent van colistine door een productiefout eind december zonder product kwam te zitten, verkopen veevoederfabrikanten al een tijdje geen met colistine gemedicineerde voeders meer. BFA heeft van dat feit gebruikt gemaakt om zijn leden te bevragen om na te gaan of er een draagvlak is om als sector volledig te stoppen met het gebruik van colistine. “Dat draagvlak blijkt er te zijn en vandaar dat we meteen proactief beslist hebben om dit type antibiotica niet langer te gebruiken in gemedicineerde voeders”, legt Yvan Dejaegher uit.

Als binnenkort ook zinkoxide wordt verboden, dan is er geen zaligmakend alternatief voor speendiarree meer voor handen. “We zullen het probleem moeten aanpakken op vele fronten, zoals de speenleeftijd verhogen, voedertechnische maatregelen nemen, vaccins toedienen, het management op de bedrijven aanpassen, enz.”, klinkt het bij BFA. In dat kader blijft de federatie ijveren voor de opstelling van een globaal bedrijfsgezondheidsplan omdat elk bedrijf op die manier een globaal beeld krijgt van de oorzaken van het gebruik van antibiotica. “Op die manier kan de uitfasering van zinkoxide in combinatie met het colistineverbod haalbaar worden.”

Beeld: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek