header.home link

Varkenssector tot en met april volgend jaar erkend als crisissector

24 september 2021

De Belgische varkenssector blijft tot en met april 2022 erkend als sector in crisis. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Landbouw David Clarinval (MR) op een vraag van parlementslid Leen Dierick (CD&V). De sector blijft zo tot dan vrijgesteld van betalingen van bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen.

Lees meer over:

De Belgische varkenssector krijgt het al enige tijd zwaar te verduren, zegt Dierick. "De coronacrisis, de Afrikaanse varkenspest en hiermee gepaarde exportmoeilijkheden en de hoge energie- en voederprijzen hakken stevig in op het verdienmodel van onze varkenshouders (...) De getuigenissen van varkenshouders die ik afgelopen weken heb vernomen, waren schrijnend."

Minister Clarinval besliste daarom dat de varkenssector tot en met april 2022 erkend blijft als sector in crisis. Daarnaast gaat de minister bekijken of een gedeeltelijke vrijstelling van de bijdragen voor het sanitair fonds mogelijk is. Hij gaat daarvoor bijkomende informatie opvragen over de actuele situatie van de fondsen. 

De minister gaf in zijn antwoord ook mee dat hij tegemoet wil komen aan het gebrek aan transparantie over de marges en prijzen. Hij zal het prijzenobservatorium vragen een actualisatie uit te voeren van de analyse van de prijzen in de varkenssector, aangezien de laatste analyse dateert van 2016.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) is alvast positief. "Het is een goede zaak dat collega Clarinval positief reageert op de vraag tot verlenging van de erkenning van de varkenssector als sector in de crisis. We hebben daar ook op aangedrongen. De sector maakt zware tijden door. Aan Vlaamse zijde hebben we de hele keten al bijeen gebracht om te zoeken naar oplossingen. We moeten op alle niveaus en samen met de keten de nodige inspanningen leveren om onze bedrijven door deze crisis te helpen."

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek