header.home link

Tijdelijke VLIF-waarborg voor getroffen land- en tuinbouwers

18 januari 2021

Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de slechte economische conjunctuur, de vogelgriep of brexit kunnen via het e-loket een aanvraag doen voor een waarborgregeling op overbruggingskredieten. De regeling werd door het Departement Landbouw en Visserij uitgewerkt op vraag van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten door de moeilijke coronaconjunctuur kunnen vanaf vandaag via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gebruik maken van een tijdelijke waarborgregeling. Ze kunnen hun werkingsmiddelen voor de operationele kosten verhogen via een gewaarborgd krediet.

“We willen de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de moeilijke slechte conjunctuur, de vogelgriep of brexit een duwtje in de rug geven en tijdelijk ondersteunen via de waarborgregeling of overbruggingskredieten. We hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk land- en tuinbouwers deze crisis te boven komen”, zegt Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits. 

We hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk land- en tuinbouwers deze crisis te boven komen

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw (CD&V)

Bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider, kunnen via hun kredietinstelling de waarborg aanvragen. De aanvrager moet aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de slechte conjunctuur. Ofwel moet hij of zij een omzetdaling van minimaal 15 procent na 1 september 2020 aantonen in vergelijking met eenzelfde periode in 2019 en 2020, ofwel moet hij of zij aantonen dat de omzet met minimaal 15 procent is gedaald in vergelijking met het gemiddelde van eenzelfde periode in de drie voorgaande jaren.

De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag. Het ministerieel besluit hiervoor kan vanaf nu via het e-loket worden aangevraagd.


Een overzicht van alle maatregelen in verband met de coronacrisis vind je op de website van het Departement.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek