header.home link

Syngenta wil landbouwers beter wapenen tegen klimaat

7 juli 2020
Iedere druppel gewasbescherming op de juiste plek en alleen daar waar het nodig is. Dat is één van de engagementen die Syngenta aangaat in zijn vernieuwde Good Growth Plan. Daarnaast wil het bedrijf zijn gamma aan biologische gewasbeschermingsmiddelen in de Benelux verder uitbreiden en weerbare gewassen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen ziektes en het veranderende klimaat. “Het is belangrijker dan ooit dat we landbouwers ondersteunen met nieuwe oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de landbouw verder te verduurzamen”, stelt Syngenta.

Iedere druppel gewasbescherming op de juiste plek en alleen daar waar het nodig is. Dat is één van de engagementen die Syngenta aangaat in zijn vernieuwde Good Growth Plan. Daarnaast wil het bedrijf zijn gamma aan biologische gewasbeschermingsmiddelen in de Benelux verder uitbreiden en weerbare gewassen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen ziektes en het veranderende klimaat. “Het is belangrijker dan ooit dat we landbouwers ondersteunen met nieuwe oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de landbouw verder te verduurzamen”, stelt Syngenta.

Het Good Growth Plan werd door Syngenta in 2013 wereldwijd gelanceerd. “We hebben intussen zowat alle targets uit dat plan gehaald dus is het tijd voor een nieuw plan. Wat nu op tafel ligt, kunnen we het meest ambitieuze initiatief op vlak van innovatie noemen in de 256-jarige geschiedenis van ons bedrijf”, zegt Erik Fyrwald, CEO van Syngenta Group.

De coronapandemie heeft volgens hem duidelijk gemaakt dat de veerkracht van de landbouw wereldwijd op de proef is gesteld. Daar bovenop komen de gevolgen van de klimaatverandering. Uit een enquête van Syngenta, uitgevoerd door Ipsos, blijkt dat 59 procent van de landbouwers al significant hinder ondervindt door de klimaatverandering. Ongeveer driekwart verwacht dan weer dat ze de komende vijf jaar een belangrijke impact zullen zien van het veranderende klimaat op hun vermogen om voedsel te produceren.

Vier beloften

“Het is belangrijker dan ooit om landbouwers te ondersteunen met nieuwe oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de landbouw verder te verduurzamen”, vertelt Fyrwald. Om deze uitdaging aan te pakken, doet Syngenta vier beloften in zijn nieuwe Good Growth Plan.

In de eerste plaats wil het bedrijf de innovatie voor landbouw en natuur versnellen. Daarvoor heeft het zich onder meer tot doel gesteld om tegen 2025 twee miljard dollar te investeren in baanbrekende, duurzame landbouw en om jaarlijks twee technologische doorbraken op de markt te brengen. Syngenta wil ook nieuwe gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen die effectiever zijn aan een lagere dosis. “Daarnaast gaan we ook meer investeren in biologische gewasbeschermingsmiddelen. En innovatie moet ervoor zorgen dat we zaden ontwikkelen die minder water, minder kunstmest en minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben”, aldus de Syngenta-CEO.

Een tweede belofte is dat het bedrijf zal streven naar een CO2-neutrale landbouw. Daarvoor wil Syngenta onder meer de biodiversiteit en de bodemgezondheid van drie miljoen hectare landbouwgrond jaarlijks verbeteren en de eigen CO2-voetafdruk van het bedrijf tegen 2030 met 50 procent verminderen om zo het Klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen.

Als derde belofte schuift Syngenta naar voor dat het mensen zal helpen zichzelf te beschermen. Dat slaat enerzijds op de eigen werknemers, maar anderzijds wil het bedrijf ook acht miljoen boeren opleiden om gewasbeschermingsmiddelen en precisietechnieken veilig te gebruiken. “We zullen ook streven naar eerlijke arbeidsomstandigheden voor ons hele toeleveringsnetwerk”, klinkt het nog.

Tot slot staat ook de belofte in het Good Growth Plan ingeschreven om te gaan samenwerken om meer impact te realiseren. Zo heeft het bedrijf een partnerschap afgesloten met het Solidaridad Network met als doel om duurzame oplossingen op grote schaal te implementeren om de voedselzekerheid te bevorderen in een aantal ontwikkelingsregio’s.

Good Growth Plan in de Benelux

Voor de Benelux vertaalt zich dat onder meer in de belofte om “elke druppel gewasbescherming op de juiste plek te krijgen en alleen daar waar nodig”. Ook de biologische gewasbeschermingsportfolio zal verder uitgebreid worden en er zal werk gemaakt worden van meer weerbare gewassen die beter bestand zijn tegen ziektes en het veranderende klimaat. “Dit vernieuwde Good Growth Plan moet onze duurzaamheidsinspanningen in de Benelux versnellen”, legt Arend Schot, voorzitter van het Benelux Management Team uit.

Syngenta wijst erop dat het geen vrijblijvende beloftes zullen zijn. “De klok tikt, de klimaatverandering moet nu aangepakt worden. Als marktleider in gewasbeschermingsmiddelen en zaden willen we landbouwers helpen om tegen het veranderende klimaat te vechten. U mag ons gerust afrekenen op onze beloftes”, benadrukt CEO Erik Fyrwald nog.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek