header.home link

Nog maar 20 van de 1.200 dossiers uitbetaald voor droogte 2020

22 maart 2022

Twee jaar na de feiten wachten nog 1.180 landbouwers op hun vergoeding voor de schade die ze opliepen door de droogte van 2020. “Dat moet sneller”, vindt Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V), die aandringt op een verdere digitalisering en de aanwerving van meer personeel.

Lees meer over:

Van 15 maart tot 15 september 2020 werd Vlaanderen geteisterd door een periode van droogte, die later erkend werd als ramp. Getroffen landbouwers konden daarom een aanvraag indienen voor een schadevergoeding uit het Vlaams Rampenfonds, ze hadden hiervoor de tijd tot 31 oktober 2021. In totaal ontving het Rampenfonds zo’n 1.200 dossiers, goed voor een totaalbedrag van 185.283.239,34 euro. Dat blijkt uit cijfers die Dochy opvroeg bij minister-president Jan Jambon (N-VA), die bevoegd is voor het Rampenfonds.

Zowat de helft van de dossiers werd ingediend via het e-loket, de andere helft werd via de post of e-mail bezorgd. Eind februari 2022 werden 825 dossiers gedigitaliseerd, waarvan er 735 in verwerking zijn en 50 in expertise. De overige 375 aanvragen liggen te wachten om gedigitaliseerd te worden.  

Structurele achterstand

Reden voor de achterstallige behandeling zijn vier eerdere rampen. De overheid heeft immers prioriteit gegeven aan de afwerking van de schadedossiers voor de overvloedige regenval van 2018 en 2019 en de storm- en rukwinden van 2018 en 2019. “We spreken dus over een structurele achterstand. Net nu het zo belangrijk is voor onze land- en tuinbouwers om over de nodige liquiditeiten te kunnen beschikken”, aldus Dochy.

De behandelingstermijn van de andere dossiers wordt bovendien nog eens beïnvloed door de nieuwe schadedossiers voor erkende rampen met betrekking tot de hevige regenval van 2021.

Er is een structurele achterstand. Net op een moment dat het zo belangrijk is voor onze land- en tuinbouwers om over de nodige liquiditeiten te kunnen beschikken

Bart Dochy - Vlaams parlementslid (CD&V)

Jambon geeft mee dat bijkomende aanwervingen de behandelingscapaciteit zullen verhogen en dat door digitalisering en een snellere verbetering van het dossier afhandelingssysteem een versnelling hoger zal worden geschakeld.

Voorrang mogelijk

De minister merkt nog op dat aanvragers, die in financiële moeilijkheden verkeren door een late uitbetaling, kunnen navragen om hun aanvraag met voorrang te laten behandelen. “Ze moeten wel de nodige bewijsstukken toevoegen die de financiële moeilijkheden kunnen staven.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek