header.home link

Risicozone voor wolven wordt niet uitgebreid

De zwervende wolf die in West-Vlaanderen opdook, heeft de vraag naar een uitbreiding van de risicozone terug op de agenda geplaatst van het Vlaams parlement. “Op dit ogenblik kunnen we niet spreken van een structureel verhoogde kans op aanwezigheid van de wolf en het hieraan gerelateerd hoger risico op schade aan vee”, verduidelijkte minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in het parlement. “Er is momenteel dus geen reden om in de regio structureel in te zetten op preventieve maatregelen.”

7 juni 2023  – Laatste update 7 juni 2023 19:01
Lees meer over:
wolf-billy-copyright-PieterJanDhondt-1250

De Westhoekwolf doet zijn naam geen eer meer aan want na zijn verschijning in Poperinge lijkt hij zich nu nog meer oostwaarts te bevinden in de omgeving van Aalter. Daar zou hij in een weide vermoedelijk twee schapen gedood hebben. Dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos bevestigd, al moet een DNA-analyse nog uitsluitsel geven.

Naar aanleiding van dit incident vroeg Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Demir hoe ze kijkt naar de vraag tot uitbreiden van de risicozone voor wolven naar heel Vlaanderen of specifiek naar West-Vlaanderen. Ook Vlaams parlementslid Leo Pieters (Vlaams Belang) vroeg "of het geen tijd is om het bestaande Vlaamse wolvenprotocol te vervangen naar een duidelijk en bindend regelgevend kader, nu de wolvenpopulatie stijgt in het dichtbebouwde Vlaanderen".

“Ik zie op dit ogenblik geen redenen om deze aanpak te wijzigen”, antwoordde Demir op de vragen van Pieters en Warnez. "Wij volgen de wolvenpopulatie nauwgezet op en hebben ook contacten met onze buurregio’s. Indien uit deze opvolging de noodzaak voortvloeit tot een aanpassing van ons protocol of andere onderdelen van het beleid, dan zal ik dat uiteraard ook doen.”

Minister Demir wijst erop dat het zeer aannemelijk is dat de wolf slechts een kortere periode in de regio zou blijven. “Maar in ons sterk versnipperd landschap is het wel mogelijk dat een wolf zich letterlijk vastloopt tussen infrastructuren en daardoor langer in een ongeschikt gebied aanwezig is”, zegt ze. “Maar op dit ogenblik kunnen we niet spreken van een structureel verhoogde kans op wolvenaanwezigheid en het hieraan gerelateerd hoger risico op schade aan vee. Er is momenteel dus geen reden om in de regio structureel in te zetten op preventieve maatregelen.”

Eén roedel

Het aantal roedels is sinds de terugkeer van de wolf niet verder gegroeid in Vlaanderen. In Limburg loopt momenteel één wolvenroedel bestaande uit twee volwassen wolven, twee of drie jaarlingen en een stuk of vijf kersverse welpen. De komende winter zal de roedel vermoedelijk weer wegtrekken en naar alle waarschijnlijkheid zal ook het nest van dit jaar wegtrekken.

Wat is een wolvenrisicogebied?

Het wolvenrisicogebied is een perimeter waarbinnen veehouders subsidies kunnen krijgen om hun dieren te beschermen tegen wolven, zoals een wolfwerende omheining. Binnen de perimeter is ook een risicozone waarbinnen ook niet-professionele vee- en paardenhouders subsidies kunnen krijgen. 

De kern van het bestaande wolvengebied ligt momenteel in het noorden van de provincie Limburg. In principe wordt de risicozone om de drie maanden geactualiseerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en ANB op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

Zeer uitzonderlijk: wolf gespot in West-Vlaanderen
Uitgelicht
In het West-Vlaamse Proven, bij Poperinge, is een wolf gespot. Voor de provincie is het een primeur want het is al meer dan 200 jaar geleden dat er nog eens een wolf opgemerkt...
23 mei 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Pieter-Jan D'Hondt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek