header.home link

Rekruteert FrieslandCampina binnenkort nieuwe leden in Vlaanderen?

1 maart 2022

Zuivelbedrijf FrieslandCampina denkt erover om Vlaamse melkveehouders toe te laten tot de coöperatie. Leveranciers die vooral gecentreerd zijn rond de regio Aalter, wachten met spanning af. In de wandelgangen hebben zij gehoord dat er een voorstel in de maak is. De coöperatie zelf weigert in details te treden, maar bevestigt dat de ledenstrategie onder de loep genomen wordt in het kader van haar langetermijnvisie 2030.

Lees meer over:
frieslandcampina-melktruck-1250

FrieslandCampina zou een voorstel uitwerken om zijn melkleveranciers in Vlaanderen lid te laten worden van de coöperatie. Dat gerucht doet de ronde onder de huidige leveranciers waarvan VILT er een aantal sprak. Tegen betaling – een bedrag per liter geleverde melk – zouden bedrijven zo van leverancier tot lid kunnen worden.

De Vlaamse woordvoerder van de Nederlandse coöperatieve ontkent dat er een voorstel is voorbereid, maar bevestigt dat ledenwerving in Vlaanderen als optie op tafel ligt. “We zijn onze ledenstrategie aan het bepalen binnen onze langetermijnvisie 2030, maar deze strategie wordt elke drie jaar onder de loep genomen.”

Afstoten van leveranciers

FrieslandCampina heeft in Vlaanderen historisch gezien 25 leden in het noorden van Antwerpen, rond Weelde. Het gros van de Vlaamse melk wordt betrokken bij leveranciers die vooral in de regio Aalter gevestigd zijn. Momenteel werkt de zuivelaar met 230 leveranciers, al was dat in het verleden een veelvoud hiervan. In de loop der jaren zijn er steeds meer leveranciers afgestoten en ook nog vorig jaar – toen de melkprijzen slecht waren – had het bedrijf intenties om een quotum in te stellen. Dit werd later weer ingetrokken.

Ledenwerving zou daarom een radicale breuk met het verleden vormen, maar is volgens zuivelexperts helemaal niet vreemd. Door de trend van duurzaamheid in de melkveehouderij in de vorm van biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat zal de melkproductie in West-Europa de komende jaren alleen maar dalen. In Nederland wordt een inkrimping van de veestapel zeer realistisch en dezelfde plannen liggen voor België op tafel. “De melkplas heeft zijn piek bereikt in West-Europa en zal de komende jaren alleen maar dalen”, vertelt de Nederlandse zuivelanalist Mark Voorbergen.

Voorbergen merkt dat zuivelbedrijven hun strategie met betrekking tot nieuwe leveranciers en leden bijstellen door de mogelijke schaarste op zuivelmarkt. “Hoorde je vroeger de verzuchting of de koe niet uitgezet kon worden wegens melkoverschotten, tegenwoordig is men eerder bevreesd voor het uitvallen van productielijnen door een gebrek aan melk”, aldus de Nederlander.

frieslandcampina-vlag-1250

Mentaliteitsverandering verwerkers

Hij geeft aan dat de (latente) schaarste op de zuivelmarkt er ook toe leidt dat melkveehouders kieskeuriger kunnen zijn wat betreft afnemer. “Voor sommige bedrijven is een lidmaatschap van een coöperatie misschien aantrekkelijk, andere boeren geven de voorkeur aan lossere relaties.” Lid zijn van een coöperatie impliceert een afneem- en leverplicht van beide kanten.

Vlaamse melkveehouders bevestigen dat de markt het afgelopen jaar sterk geëvolueerd is en wijzen op de melkprijs die al maanden hoog ligt. “Als FrieslandCampina vijf jaar geleden gekomen was met dit voorstel, zou ik meteen akkoord gaan”, vertelt een boer die nu niet zeker is van zijn zaak. “Het hangt echt van de voorwaarden en condities af. Een andere boer moet er niet aan denken lid te worden: “Ik kan mijn geld beter in mijn bedrijf steken dan in een fabriek.” 

FrieslandCampina investeert in nieuwe PET-lijn in Aalter 

Dankzij de investering zullen melk- en roomproducten van FrieslandCampina gefaseerd overgaan van een verpakking in HDPE-flessen naar meer milieuvriendelijke PET-flessen, die zo veel mogelijk uit gerecycleerd materiaal bestaan. Daarnaast krijgen alle flessen op termijn ook een meer milieuvriendelijke dop of tethered cap die aan de fles vast blijft zitten om zwerfvuil te voorkomen. 

“Duurzaamheid is een prioriteit voor ons bedrijf”, stelt Jeroen Van de Broek, managing director van FrieslandCampina in België en Frankrijk. “De nieuwe lijn in Aalter kadert binnen het jarenlange duurzame beleid van FrieslandCampina doorheen de hele keten van gras tot glas: zowel op de boerderij, in de productielocaties als voor onze verpakkingen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek