header.home link

Provincie Limburg lanceert Droogte Innovatie Fonds

7 oktober 2020

De provincie Limburg werkt met de oprichting van het Droogte Innovatie Fonds (DIF) aan duurzaam watergebruik in de Limburgse land- en tuinbouw. "Met dit fonds maken we 1,25 miljoen euro vrij voor waterbesparende en klimaatadaptieve maatregelen, alternatieve waterbronnen en projecten voor het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water", zegt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Landbouw.

Lees meer over:

De droogteperiodes van 2017, 2018 en 2019 blijken nog steeds hun sporen na te laten, ook in de land- en tuinbouw. "De droogteperiodes werden in het verleden erkend als landbouwramp en ook dit jaar diende een periode van langdurige droogte zich al uitzonderlijk vroeg aan", zegt Moors. "Op sectorniveau en door individuele landbouwers worden reeds diverse initiatieven genomen om zo efficiënt mogelijk met de schaarse watervoorraden om te gaan. Door een opeenvolging van de droogteperiodes en de te verwachten klimaatverandering kunnen we niet anders dan onze aandacht hiervoor verscherpen.”

Eerder dit jaar bracht de provincie, in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, de Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel een studie uit waarbij het hele Limburgse watersysteem met vraag en aanbod in kaart werd gebracht. “Met deze waterstudie en -balans kunnen we structurele watertekorten voor sectoren en deelsectoren identificeren. Daarmee is Limburg de eerste provincie die investeert in een bruikbare tool voor het nemen van proactieve maatregelen en het voeren van gebiedsgericht crisismanagement”, aldus Moors.

De studie bevestigt dat de land- en tuinbouw een belangrijk aandeel in de Limburgse waterhuishouding vertegenwoordigt. Bovendien is de land- en tuinbouwsector de grootste beheerder van de open ruimte, waar water geborgen kan worden en kan infiltreren in de bodem om zo het grondwater te voeden. “Hierdoor kan de agrarische sector een grote bijdrage leveren aan een evenwichtige provinciale waterbalans en kan zij helpen de waterbeschikbaarheid te herstellen”, klinkt het.

Boeren, instellingen of ondernemingen die op een innovatieve manier de watervoorziening voor de sector bij langdurige en extreme droogte kunnen verhogen, kunnen meteen een project indienen

Inge Moors - Gedeputeerde Landbouw - Provincie Limburg

Jaarlijks 250.000 euro voor innovatieve projecten

Het Droogte Innovatie Fonds (DIF) roept de sector op om een innovatief project rond weerbaarheid tegen droogte uit te werken. "We mikken vooral op projecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Tot 2025 maakt de provincie hier jaarlijks 250.000 euro voor vrij", aldus Moors. "Land- en tuinbouwers, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen, ondernemingen of samenwerkingsverbanden die op een innovatieve manier de watervoorziening voor de land- en tuinbouwsector bij langdurige en extreme droogte kunnen verhogen, kunnen met de oproep van vandaag meteen een project indienen."

Woensdag werd de jury geïnstalleerd die de subsidietoekenning zal adviseren en werd de eerste projectoproep gelanceerd. Daarmee kunnen tot 13 november projecten worden ingediend, zodat de eerste rond de jaarwisseling van start kunnen gaan. "Vooral het innovatieve karakter, de potentiële impact op de Limburgse land- en tuinbouwsector, de kwaliteit en de (financiële) haalbaarheid wordt onderzocht", besluit Moors.

Voor Moors is het ‘Droogte Innovatie Fonds’ geslaagd wanneer de projecten een voorbeeld zijn voor andere bedrijven binnen de landbouwsector maar ook daarbuiten. “Het criterium dat misschien wel het sterkst zal doorwegen bij de beoordeling is dan ook dat de projecten hun resultaten delen en kennisopbouw creëren naar een zo breed mogelijk publiek in het bijzonder op de Limburgse land- en tuinbouwsector en al wie daar in actief is”, besluit ze.


Meer info vind je op de website van Provincie Limburg.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek