header.home link

“Nu is niet het moment voor voedselnationalisme”

29 april 2022

Volgens Jelmen Haaze, Secretaris-Generaal van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie, mogen we niet vervallen in protectionisme, maar is het net cruciaal om internationale partnerschappen voor duurzame voedselketens op te zetten. Dat schrijft hij in een opiniestuk.

Lees meer over:
palmolie-1250

De oorlog in Oekraïne heeft een wereldwijde impact op de prijs van plantaardige oliën en granen. We hebben eerder al gezien dat een prijsschok in basisvoeding kan leiden tot revoluties. De Indonesische President Joko Widodo zal de druk zeker ook voelen. Zijn beslissing om palmolie-export te verbieden om de lokale prijzen te drukken heeft een impact op de hele wereld en onderlijnt hoe verbonden we zijn aan elkaar.

De regio van de Zwarte Zee is goed voor de helft van de globale productie van zonnebloemolie, en voor meer dan driekwart van de export. Het sluiten van de havens heeft de toevoer naar Europa ernstig beperkt en het belang van voedselzekerheid onderlijnt.

Vandaag zien we dat Indonesië zich genoodzaakt ziet om drastische actie te ondernemen. Het land verbiedt de export van palmolie om een tekort aan bakolie op de lokale markt te vermijden. President Joko Widodo noemde het “ironisch” dat een land dat over zo veel olie beschikt een tekort aan bakolie heeft.

Om de initiële schok te begrijpen moeten we het belang van Indonesië voor plantaardige olie begrijpen. Vier oliën zijn goed voor 90 procent van alle plantaardige olie: palmolie (39%), sojaolie (29%), koolzaadolie (14%), en zonnebloemolie (9%). De overige oliën bieden geen realistisch alternatief en met de beslissing van de export ban dacht men ongeveer de helft van alle palmolie te verliezen.

Hoe het beleid van Indonesië zal evolueren is voorlopig nog koffiedik kijken. Het spreekt voor zich dat we dit van dag tot dag monitoren.

Geen ban, of het nu een import of een export ban is, kan een oplossing zijn op lange termijn

Jelmen Haaze - Secretaris-Generaal van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie

Op zoek naar partnerschap met handelspartners

Voedselnationalisme is geen oplossing. Ook onze leden voelen de uitdagingen van de oorlog in Oekraïne maar we zijn bezorgd dat we door de huidige protectionistische reflex onze focus op duurzame ontwikkeling verliezen. Hiertoe moeten publiek-private samenwerkingsakkoorden ontwikkeld worden voor de lange termijn. Geen ban, of het nu een import of een export ban is, kan een oplossing zijn op lange termijn.

Het succes van deze strategie is van kritisch belang voor onze open economie. Onze regio is afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen. Onze sector blijft gestaag groeien, maar tegelijk groeit de import. Een teken dat de Belgische voedingssector sterk geïntegreerd is in internationale netwerken. We moeten streven naar verdieping van de relaties met onze handelspartners.

Voeding is goed voor ongeveer 9 procent van de Belgische export. De sector is de grootste industriële werkgever in België en stelt mensen tewerk in elke provincie. Eén industriële job op vijf is in de voedingsindustrie.

Palmolie is het meest efficiënte oliehoudend gewas en vandaag zo goed als ontbossingsvrij. Meer dan 90 procent van de eerste aankopen zijn gebonden aan een verbintenis om niet gelieerd te zijn aan ‘ontbossing, planten op turf land, of uitbuiting' (NDPE). Elke alternatieve olie heeft op zijn minst vijf keer zo veel land nodig per ton productie. Door massaal te kiezen voor vervanging riskeren we dus dat ontbossing toeneemt.

Het is duidelijk dat België en Europa, maar ook de palmolie producerende landen veel te winnen hebben aan een samenwerking onder de noemer van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Voedselzekerheid, milieu, en socio-economische ontwikkeling moeten hand in hand gaan.  

Dit is geen tijd om terug te vallen op protectionisme. Enkel met een positief engagement, niet door terugtrekking, is de nodige transformatie mogelijk. We moeten alle actoren, ook de kleine boeren, meenemen op een tocht van continue verbetering. Enkel zo kunnen we de behoefte aan voedselzekerheid harmoniseren met de milieu- en sociale doelen zoals die in de duurzame ontwikkelingsdoelen verwoord zijn. We moeten onze partnerschappen naar een hoger niveau tillen.

Met dit opiniestuk wil de auteur een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. 

De Auteur

Jelmen Haaze is Secretaris-Generaal van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie, die Belgische bedrijven verenigt die zich ertoe verbinden om enkel duurzame palmolie te verwerken in voedingsproducten. Daarnaast is Haaze ook verbonden aan de denktank Liberales.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek