header.home link

Nederlandse boeren tekenen massaal in op warme sanering

17 januari 2020
Ondanks de goede varkensprijzen en de positieve vooruitzichten hebben in Nederland massaal veel varkenshouders ingetekend voor de saneringsregeling die de overheid heeft voorzien. Met deze maatregel wil de Nederlandse overheid de geurhinder in ‘veedichte’ gebieden verminderen. In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar voor de stoppende varkenshouders, maar het is maar de vraag of met dit bedrag alle varkenshouders kunnen vergoed worden die in aanmerking komen voor deze warme sanering.

Ondanks de goede varkensprijzen en de positieve vooruitzichten hebben in Nederland massaal veel varkenshouders ingetekend voor de saneringsregeling die de overheid heeft voorzien. Met deze maatregel wil de Nederlandse overheid de geurhinder in ‘veedichte’ gebieden verminderen. In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar voor de stoppende varkenshouders, maar het is maar de vraag of met dit bedrag alle varkenshouders kunnen vergoed worden die in aanmerking komen voor deze warme sanering.

In vijf Nederlandse provincies wil de overheid de veedichtheid aanpakken. Het gaat om de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Volgens de zogenaamde Nederlandse Meststoffenwet liggen deze provincies in de concentratiegebieden Zuid en Oost. In deze regio wordt 84 procent van de varkens in Nederland gehouden. Omdat deze grote concentratie volgens de overheid zorgt voor risico’s op het vlak van gezondheid en leefomgeving, werd besloten tot een warme sanering.

Tussen 25 november 2019 en 15 januari 2020 konden varkenshouders zich kandidaat stellen voor de stopzetting van hun bedrijf. Deze beslissing kan hen een tegemoetkoming door de overheid opleveren van 52 tot 151 euro per varkensrecht. Ook ontvangen de boeren een vergoeding voor het waardeverlies van hun stallen. Voorwaarde is wel dat de stoppende varkenshouder zijn omgevingsvergunning laat intrekken en stallen, voeder- en mestsilo’s en mestkelders laat slopen. Ook zijn er mechanismen ingebouwd dat de varkenshouder niet kan heropstarten op een nieuw bedrijf.

Nu de intekenperiode voor de saneringsregeling is verlopen, wordt duidelijk dat behoorlijk veel varkenshouders ingetekend hebben. Naar schatting willen enkele honderden varkenshouders gebruiken maken van deze maatregel die samen met de Producentenorganisatie Varkens (POV) tot stand is gekomen. In totaal werd een budget voor deze warme sanering voorzien van 180 miljoen euro. Dat bedrag is wellicht ontoereikend om alle varkenshouders die in aanmerking komen voor de maatregel te gaan vergoeden. Op dit moment is het nog onduidelijk of er extra geld beschikbaar komt.

De kans bestaat ook dat de overheid de aanvragen gaat selecteren op geurscores. Een varkensbedrijf dat voor meer geuroverlast zorgt, zou dan voorrang krijgen op een varkenshouder wiens bedrijf voor minder geurhinder zorgt. Gezien het stikstofprobleem in Nederland lijkt het voor de hand liggen dat ook bedrijven die nabij Natura 2000-gebieden liggen, voorrang krijgen, maar daarover is op dit moment nog niets duidelijk.

“Wat wel duidelijk is, is dat de komende tijd veel varkenshouders hun bedrijf zullen stopzetten en er dus ‘ademruimte’ ontstaat voor andere varkenshouders”, zo stelt de website Pigbusiness.nl.

Door het succes van deze saneringsregeling heeft Nederlands landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) laten weten dat ze eind januari vergelijkbare subsidieregelingen in het leven wil roepen voor andere sectoren. Ze heeft daarvoor enkele honderden miljoenen euro’s gereserveerd. Over de details van die bijkomende maatregelen onderhandelen de regeringspartijen nog. Bij regeringspartij D66 wordt dit voornemen op enthousiasme onthaald. “De inkrimping van de veestapel brengt de oplossing van de stikstofcrisis dichterbij”, stelt een D66-parlementslid.

Maar niet iedereen is het eens met die uitbreiding van de regeling. “Ik vind het vooralsnog geen optie om naar een bijkomende sanering in de varkenshouderij of in andere veehouderijsectoren te gaan. Ik stel mij vragen bij het feit of er niet te veel economische schade wordt aangericht als te veel boeren verdwijnen”, klinkt het bij CDA.

Bron: Pigbusiness.nl/eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek