header.home link

Met mycotoxine besmet graan mag voortaan naar vergister

11 augustus 2016
Afvalstoffenmaatschappij OVAM deelt mee dat organisch-biologische afvalstoffen die besmet zijn met mycotoxine veilig vergist kunnen worden. In het verleden adviseerde OVAM uit voorzorg altijd om de verontreinigde stromen te verbranden. Dat advies kwam er bijvoorbeeld in 2013 toen een grote partij Oost-Europese maïs met de natuurlijke gifstof aflatoxine besmet bleek. De Belgische mengvoederindustrie opteerde er toen voor om de Servische en Roemeense maïs naar de Verenigde Staten te exporteren omdat de gehanteerde aflatoxinenorm daar tien keer hoger is. Voortaan komen biogasinstallaties in aanmerking als afnemer van besmette partijen voedergrondstoffen omdat de Universiteit Gent kon aantonen dat de mycotoxinen worden afgebroken tijdens het vergistingsproces.
Lees meer over:

Afvalstoffenmaatschappij OVAM deelt mee dat organisch-biologische afvalstoffen die besmet zijn met mycotoxine veilig vergist kunnen worden. In het verleden adviseerde OVAM uit voorzorg altijd om de verontreinigde stromen te verbranden. Dat advies kwam er bijvoorbeeld in 2013 toen een grote partij Oost-Europese maïs met de natuurlijke gifstof aflatoxine besmet bleek. De Belgische mengvoederindustrie opteerde er toen voor om de Servische en Roemeense maïs naar de Verenigde Staten te exporteren omdat de gehanteerde aflatoxinenorm daar tien keer hoger is. Voortaan komen biogasinstallaties in aanmerking als afnemer van besmette partijen voedergrondstoffen omdat de Universiteit Gent kon aantonen dat de mycotoxinen worden afgebroken tijdens het vergistingsproces.

De veevoederindustrie in ons land controleert haar grondstoffen systematisch op de aanwezigheid van mycotoxinen. Dat zijn natuurlijke gifstoffen die door schimmels gevormd worden, reeds op het veld of tijdens transport en bewaring. Voor veevoederfabrikanten is het niet vanzelfsprekend om verontreinigde partijen grondstoffen kwijt te geraken omdat biogasinstallaties uitgesloten werden als potentiële afnemer. Verbranding is een optie, evenals de productie van biobrandstoffen. Bij dat laatste is het opletten geblazen dat de nevenstromen geen aflatoxines bevatten die door herbestemming als eiwitrijk veevoeder alsnog deel gaan uitmaken van de voedselketen.

Afvalstoffenmaatschappij OVAM past nu haar advies aan zodat een verontreinigde partij maïs of graan toch een tweede leven kan krijgen als biogas. Dat is duurzamer dan het verbranden van afvalstromen want energiewinning door vergisting staat in de afvalstoffenhiërarchie hoger dan verbrading. Reden voor OVAM om haar beleid bij te sturen, is een studie van de UGent waaruit blijkt dat gecontamineerde stromen geen invloed hebben op de methaanproductie in een vergister en de verschillende mycotoxinen tijdens het vergistingsproces worden afgebroken.

“De verschillende mycotoxinen werden tijdens het vergistingsproces afgebroken”, vertelt professor Leen De Gelder over het onderzoek dat werd uitgevoerd door Mytox-groep (UGent) en Innolab. “Enkel stromen besmet met mycotoxinen van het type ergotalkaloïden (moederkoren), voorkomend op rogge, mogen alleen verwerkt worden in thermofiele installaties om een voldoende biodegradatie te garanderen.” In deze installaties gebeurt de vergisting immers bij een temperatuur van 52 à 55°C. “Voor de overige mycotoxinen volstaat een mesofiel proces met een vergisting bij een temperatuur van 37-42°C”, geeft de Gentse professor nog mee.

In Vlaanderen zijn er ongeveer een 40-tal grote biogasinstallaties met een totale verwerkingscapaciteit van 2.597.000 ton per jaar. Hun input bestaat voor 60 procent uit organisch-biologische afvalstromen zodat OVAM in het verleden regelmatig vragen uit die hoek kreeg over de verwerking van organisch-biologische afvalstromen die besmet zijn met mycotoxinen. Daarvan weten we nu dat ze nuttig ingezet kunnen worden als grondstof in vergistingsinstallaties op voorwaarde dat ze voldoen aan de VLAREMA-normen, het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Bron: OVAM / eigen verslaggeving

In samenwerking met: UGent-Crelan leerstoel landbouwinnovatie

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek