header.home link

Interpom verhuist naar november 2021

28 augustus 2020
De organisatie van Interpom heeft beslist om de beurs een jaar uit te stellen vanwege de coronapandemie. “Veel exposanten en partners geven aan dat november 2020 te vroeg komt om optimaal van de heropleving van de conjunctuur te genieten”, klinkt het. "Bovendien willen we de persoonlijke contacten kunnen garanderen."
De organisatie van Interpom heeft beslist om de beurs een jaar uit te stellen vanwege de coronapandemie. “Veel exposanten en partners geven aan dat november 2020 te vroeg komt om optimaal van de heropleving van de conjunctuur te genieten”, klinkt het. "Bovendien willen we de persoonlijke contacten kunnen garanderen."
De Belgische overheid heeft ondertussen beslist dat vakbeurzen vanaf 1 september 2020 opnieuw mogen georganiseerd worden mits het naleven van coronamaatregelen. Maar door het internationale karakter van de beurs en haar centrale rol als ontmoetingsplaats voor aardappelprofessionals, de vele degustaties, de intensieve voorbereidingstijd en de onzekerheid inzake internationaal reisverkeer heeft de organisatie toch beslist om Interpom te verplaatsen naar november 2021. Interpom ontvangt immers 326 exposanten en 19.500 bezoekers uit 49 landen.
 
“De aardappelketen is per definitie een sector waarbij persoonlijke contacten op nationaal en internationaal niveau voor alle betrokken operatoren van groot belang is”, zegt Romain Cools, Secretaris Belgapom, beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en -verwerking en initiatiefnemer van de beurs. “Interpom is veel meer dan een vakbeurs, het is ook een internationale ontmoetingsplaats van duizenden aardappelprofessionelen. Als Interpom de Belgische en internationale bezoekers deze persoonlijke contacten niet kan garanderen, dan lijkt het ons op vandaag de beste beslissing om de beurs met een jaar uit te stellen.”
 
“Uitzonderlijke tijden eisen uitzonderlijke beslissingen”, zegt ook Marc van Herreweghe, voorzitter Belgapom. “De aardappelketen gaat zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg, ook al moeten we door deze moeilijke tijden.”
 
Vanuit directies en hoofdkantoren in het buitenland is er bovendien een verbod op (inter)nationale zakelijke verplaatsingen, beursdeelnames en bezoeken. “Op dit moment zijn bedrijven in de aardappelsector zich vooral aan het reorganiseren in het kader van een heropstart”, aldus van Herreweghe. “De coronacrisis heeft een bijzonder grote impact gehad op de aardappelketen in ons land en erbuiten.”   
 
Door de wereldwijde lockdown kon een deel van de aardappelen niet verwerkt worden. “Gelukkig konden die via voedselbanken, export, gebruik als dierenvoeder en als grondstof voor groene energie alsnog aangewend worden”, vertelt van Herreweghe. “Het is ook nog niet duidelijk hoe het nieuwe seizoen zal evolueren, al treedt er een zeker herstel op in heel wat markten. Intussen bouwt Europa en dus ook zijn aardappelsector verder aan een steeds duurzamere wereld. Onder meer de nakende Green Deal en aardappelbewaring zonder chemische kiemremming tonen aan dat Interpom in 2021 zijn rol van ontmoetingsplatform in geschiktere omstandigheden zeker zal kunnen waarmaken en zo ook de noodzakelijke relance zal helpen stimuleren.”
 
De opzet van de beurs blijft behouden, enkel de datum wijzigt naar 28, 29 & 30 november 2021. Deze uitgestelde editie wordt hybride: de fysieke ‘on-site’ beurs wordt aangevuld met een interactief online platform (denk aan matchmaking via Artificiële Intelligentie, productenpagina’s, afsprakenmodules, videoconference faciliteiten, seminars live & on demand, mobile app…enz). Vanaf 2022 herneemt Interpom dan verder zijn tweejaarlijkse periodiciteit in de pare jaren in Kortrijk Xpo.
 
Interpom zal in afwachting van zijn editie in 2021 vanaf november regelmatig webinars opzetten, waarbij marktevoluties en innovaties in de keten zullen worden belicht. Meer info hierover binnenkort op www.interpom.be.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek