header.home link

Hoe aantrekkelijk is het Vlaamse platteland?

4 maart 2020
Hoe aantrekkelijk is het platteland in Europa en hoe kunnen plattelandsgebieden meer mensen aantrekken om er te wonen, te werken en te investeren? Op deze vragen wil de Europese Commissie een antwoord krijgen door middel van een grootschalig onderzoek. Vlaanderen is één van de pilootregio’s die betrokken wordt bij de studie. Via een enquête kan elke Vlaming zijn mening geven over de levenskwaliteit van de regio waarin hij woont. “Op die manier kan de rurale aantrekkelijkheid van Vlaanderen gekwantificeerd en gekarakteriseerd worden”, zegt VITO, de Vlaamse projectpartner.

Hoe aantrekkelijk is het platteland in Europa en hoe kunnen plattelandsgebieden meer mensen aantrekken om er te wonen, te werken en te investeren? Op deze vragen wil de Europese Commissie een antwoord krijgen door middel van een grootschalig onderzoek. Vlaanderen is één van de pilootregio’s die betrokken wordt bij de studie. Via een enquête kan elke Vlaming zijn mening geven over de levenskwaliteit van de regio waarin hij woont. “Op die manier kan de rurale aantrekkelijkheid van Vlaanderen gekwantificeerd en gekarakteriseerd worden”, zegt VITO, de Vlaamse projectpartner.

De regionalisering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat het beleid meer kan afgestemd worden op regionale noden. “Maar die regionalisering zal ook een grote invloed hebben op het platteland en de aantrekkelijkheid ervan. Hoewel landbouw de grootste ruimtegebruiker is, zijn er vele andere spelers die het platteland aantrekkelijk maken. Met deze bevraging willen we al deze facetten achterhalen”, legt Anne Gobin van VITO uit.

Vlaanderen is opgenomen in de studie omwille van zijn specifieke kenmerken. Onze regio ligt immers in het midden van Europa en heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Dat zorgt ervoor dat het landschap in Vlaanderen sterk wisselt, zeker in grensgebieden en gebieden waar stad en platteland in elkaar over lopen. De onderzoekers zullen eerst een grondige analyse maken van de huidige situatie op het platteland en er zal ook een perspectief voor de toekomst opgemaakt worden.

“De kernvraag waarop we een antwoord willen krijgen, is hoe landbouwers en plattelandsbewoners ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van hun bedrijven, terwijl ze toch rekening houden met de bezorgdheden op vlak van milieu en klimaat en ondertussen ook oog hebben voor het hooggewaardeerde landschap van Vlaanderen”, aldus VITO.

De informatie die dit Vlaamse onderzoek oplevert, wordt vergeleken met die van andere regio’s in Europa. De conclusies uit die vergelijking moeten een aantal instrumenten opleveren die beleidsmakers op verschillende beleidsniveaus helpen om specifieke uitdagingen van rurale gebieden beter aan te pakken, de plattelandsbevolking mondiger te maken en het platteland veerkrachtiger te houden.

Meer informatie: PoliRural Vlaanderen enquête

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek