header.home link

Geen handel meer in rundvee met onbekend BVD-statuut

19 december 2016
Dierengezondheidszorg Vlaanderen herinnert er aan dat runderen met een onbekend BVD-statuut vanaf 1 januari 2017 niet meer in de handel mogen worden gebracht. Ze mogen enkel nog rechtstreeks afgevoerd worden naar het slachthuis. Er loopt een bestrijdingsprogramma tegen boviene virale diarree (BVD) omdat dit virus grote economische schade aanricht door de gezondheid van de veestapel te ondermijnen. Het is dus in ieders belang om te voorkomen dat nog niet opgespoorde dragers van het virus verhandeld worden.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen herinnert er aan dat runderen met een onbekend BVD-statuut vanaf 1 januari 2017 niet meer in de handel mogen worden gebracht. Ze mogen enkel nog rechtstreeks afgevoerd worden naar het slachthuis. Er loopt een bestrijdingsprogramma tegen boviene virale diarree (BVD) omdat dit virus grote economische schade aanricht door de gezondheid van de veestapel te ondermijnen. Het is dus in ieders belang om te voorkomen dat nog niet opgespoorde dragers van het virus verhandeld worden.

Bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen lijkt men tevreden met de resultaten van het BVD-bestrijdingsprogramma. Bijna twee jaar geleden werd besloten om komaf te maken met het rundveevirus. Intussen is het merendeel van de Vlaamse rundveestapel onderzocht op boviene virale diarree. Begin december was van 62 procent van de runderen door oorweefselstaalname geweten dat ze geen drager zijn. Van nog eens 31 procent van de dieren heeft men die zekerheid omdat ze moeder zijn van een niet-geïnfecteerd kalf. Voor minder dan zeven procent van de dieren tast men nog in het duister. Het gaat om circa 84.000 runderen geboren voor 1 januari 2015 die nog niet onderzocht werden op BVD, of die nog geen negatieve nakomeling hebben gegeven.

Zoals aangekondigd in 2014 door de landbouworganisaties verenigd in het Agrofront kunnen vanaf 1 januari 2017 runderen met een onbekend BVD-statuut niet meer in de handel worden gebracht. Ze mogen enkel nog rechtstreeks afgevoerd worden naar het slachthuis. Dierengezondheidszorg Vlaanderen vraagt expliciet om voor elk rund, vóór het in de handel wordt gebracht, na te gaan of het een BVD-dierstatuut heeft geschikt voor de handel. Zo wordt voorkomen dat nog niet opgespoorde BVD-dragers van het ene naar het andere landbouwbedrijf verhuizen. Rundveehouders kunnen het BVD-statuut van een dier raadplegen via Veeportaal.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek