header.home link

Eandis heeft vragen bij mega-groenestroomprojecten

18 februari 2009
Eandis heeft vragen bij de kostprijs van mega-groenestroomprojecten en wil dat de investeerders mee bijdragen aan de grote kosten die deze met zich meebrengen. Dat heeft de Vlaamse distributienetbeheerder woensdag verklaard. Eandis heeft het niet over zonnepanelen op het dak van de particulier, maar over de grote wkk-centrales bij tuinbouwbedrijven en "hectaren" vol zonnepanelen, bijvoorbeeld in de haven.
Lees meer over:

Eandis heeft vragen bij de kostprijs van mega-groenestroomprojecten en wil dat de investeerder mee bijdraagt voor de grote kosten die dat meebrengt. Dat heeft de Vlaamse distributienetbeheerder woensdag verklaard. Eandis heeft het niet over zonnepanelen op het dak van de particulier, maar bijvoorbeeld over de grote wkk-centrales bij tuinbouwbedrijven.

Dergelijke projecten kosten de distributienetbedrijven handenvol geld aan investeringen in het net. Daarom bepleit Eandis een compensatie voor die kost, in de vorm van een injectietarief. Nu wordt de kost immers gedragen door zij die niet aan dergelijke decentrale productie doen.

Eandis heeft ook vragen bij de subsidiëring van die megaprojecten via groenestroomcertificaten. "In welke mate heeft de wetgever megaprojecten verwacht", vraagt de netbeheerder zich af. "Het is opportuun om te komen tot een andere aanpak qua subsidiëring", luidt het bij Eandis.

Decentrale productie bestaat onder de vorm van windmolens, zonnepanelen, wkk's, enzovoort. Eandis verwacht tegen 2020 een vermogen van 2.600 MW aan decentrale productiecapaciteit, en zelfs 5.000 MW tegen 2030. Op dit ogenblik is dat 560 MW. Decentrale productie kan evenwel leiden tot problemen. De capaciteit van het net is ontoereikend en er is een groter risico op leveringsonbeschikbaarheid.

Om dat op te vangen dient Eandis fors te investeren. De komende vijf jaar zal bijkomend jaarlijks 40 miljoen euro in het middenspanningsnet worden geïnvesteerd, en tussen 2016 en 2020 100 miljoen euro in het laagspanningsnet. Vandaar de vraag van Eandis voor de toepassing van het injectietarief voor grote projecten, een principe dat trouwens in de wet is voorzien.

Eandis rekende nog uit dat de tarifaire impact van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen in het nieuwe decretale initiatief zal oplopen tot 50 miljoen euro tegen 2017. Voor een doorsneeconsument betekent het systeem een stijging van de factuur met 1,2 à 1,5 pct de komende twintig jaar.

Een ander project van Eandis zijn de zogenaamde slimme meters, elektronische meters die van op afstand in real time het verbruik kunnen meten. De netbeheerder plant een proefproject met 4.000 meters, om vanaf 2014 tot een grootschalige invoering over te gaan, met als voorziene einddatum 2018. De volgende vier jaar is daarvoor 135 miljoen euro voorzien. Het totale kostenplaatje zal het tienvoudige zijn.

Eandis start dit jaar ook met de plaatsing van budgetmeters voor aardgas. Die budgetmeters bestaan al voor elektriciteit. Momenteel zijn er 32.000 gasklanten aan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders toegewezen. Daarvan zouden er 20.000 in aanmerking komen voor een aardgas-budgetmeter.

Eandis staat dan ook voor grote financiële uitdagingen, aldus topman Guy Peeters. Tegen 2018 moet Electrabel, dat 30 pct controleert, uit de aandeelhoudersstructuur van de distributienetbeheerders. In principe zullen de gemeenten hun aandeel naar 100 pct brengen. "Een enorme uitdaging, gezien de huidige omstandigheden", aldus Peeters. Die wees er op dat de interesse van financiële partners voor de vele investeringen, "gering" is.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek