header.home link

Datadeelplatform DjustConnect dijt uit

23 mei 2022

Sinds dit jaar kunnen gegevens van de melkfactuur van Milcobel automatische opgeladen worden naar het boekhoudpakket Focus van Boerenbond. De administratieve verlichting is onderdeel van een serie nieuwe tools en datasets die op DjustConnect, een datadeelplatform in de land- en tuinbouw, beschikbaar zijn. Op de Agridagen in Ravels onthulde ook het Departement van Landbouw en Visserij om landbouwgebruikspercelen via DjustConnect te ontsluiten.

Stephanie Van Weyenberg

DjustConnect werd twee jaar geleden gelanceerd op de Agridagen in Ravels. Sindsdien is het digitale platform aan een flinke opmars bezig in de Vlaamse land- en tuinbouw. Om het geheugen op te frissen: het betreft een dataplatform waar aanbieders en vragers data kunnen delen. De boer geeft in een dashboard steeds toestemming tot het delen van bepaalde informatie. “Hij zit aan het stuur”, klinkt het bij ILVO, de drijvende kracht achter de applicatie die zij zelf beschrijft als een “datasnelweg met op- en afritten”. Achterliggend doel is het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van land- en tuinbouwprocessen.

Twee jaar na de introductie van DjustConnect zijn er inmiddels 30 op- en afritten gerealiseerd waarvan een aantal op de Agridagen onthuld werden. Zo maakte onder ander Boerenbond en Milcobel hun samenwerking op de landbouwbeurs bekend. Milcobel bouwde een oprit naar de datasnelweg en stelt nu de melkgeldafrekening met haar leden beschikbaar op het dataplatform. Boerenbond bouwde de afrit: de landbouworganisatie haalt de gegevens van de melkgeldafrekening van de datasnelweg en laadt deze op in het boekhoudpakket Focus.

Administratieve lastenvermindering

Dit houdt een behoorlijke administratieve vereenvoudiging in, laten de deelnemende partijen weten. De cijfers uit je melkgeldafrekening hoeven niet langer maandelijks manueel ingegeven te worden in het boekhoudpakket. De gegevens die Milcobel genereert bij de opmaak van de melkgeldafrekening – liters, prijs, eiwit- en vetgehalte van de geleverde melk – komen meteen terecht op de juiste plek in Focus. Tom Schiettecat, Directeur Milk & Farms Milcobel: “Verschillende van onze ketenpartners zijn al lang geïnteresseerd in de gegevens op de melkgeldafrekening of in marktinformatie in het algemeen. We hielden tot vandaag de boot af door bezorgdheden over cyber security en het data-eigenaarschap van de boer. De veiligheid, maar zeker ook de garanties in DjustConnect dat onze melkveehouders-coöperanten elk voor zich kunnen beslissen of ze hun gegevens delen of niet, trekken ons vandaag over de streep. ”

Ook voor Boerenbond is het een belangrijke voorwaarde dat boeren volledige controle over hun data bewaren. “Wij waren vragende partij voor deze administratieve vereenvoudiging voor onze leden. Onze bedrijfseconomische boekhouding Focus geeft melkveehouders inzicht in hun cijfers en het functioneren van hun bedrijf. We merken dat het invullen van alle basisgegevens tijd en aandacht vergt van de melkveehouders, met het risico op fouten. Via deze datakoppeling kunnen we hen ontzorgen en fouten vermijden”, laat Guy Vandepoel, lid van het hoofdbestuur van Boerenbond, weten.

Vandepoel vertelt dat de gegevens van andere melkerijen, voederfirma’s, fyto- en meststoffenleveranciers momenteel nog manueel ingegeven worden. “We hopen daar ook snel verandering in te brengen door nog meer datakoppelingen te realiseren.” Stephanie Van Weyenberg, DjustConnect coördinator bij ILVO, hoopt eveneens op extra op- en afritten: “Ik roep bedrijven en organisaties met digitalisatieplannen op om met ons te komen praten. We willen er samen voor zorgen dat tools voor landbouwers doen wat ze moeten doen: hen ondersteunen. Optimaal gebruiksgemak zonder overtypen, daar gaan we samen voor.”

Perceelinformatie uit de verzamelaanvragen

Ook het departement van Landbouw en Visserij stapt mee in DjustConnect en ontsluit landbouwgebruikspercelen. "We evolueren als maatschappij naar een data-economie. Met DjustConnect zorgen we ervoor dat landbouwers zelf kunnen beslissen of hun data gedeeld mogen worden met derden. Als overheid willen we innovatie in de landbouwsector zoveel mogelijk stimuleren, maar DjustConnect zal ook voor de landbouwer heel wat betekenen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en slimmere adviesverlening”, vertelt Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij.

Met het ontsluiten van de perceelsgegevens van het Departement Landbouw en Visserij zijn vanaf nu perceelsgerelateerde toepassingen in de hele agrovoedingssector mogelijk. Elke onderneming of organisatie kan een officiële vraag stellen aan het Departement Landbouw en Visserij voor het hergebruiken van de landbouwgebruikspercelen uit de verzamelaanvraag. Het departement onderzoekt of het kan ingaan op de vraag. Na goedkeuring van de vraag, beslist de land- of tuinbouwer zelf of hij toestemming wil geven en of zijn landbouwgebruikspercelen worden uitgewisseld met de vragende partij.

Het departement van Landbouw keurde inmiddels al een aantal verzoeken om data te mogen gebruiken toe. Zo zal MilkBE de gegevens gebruiken voor het opstellen van een duurzaamheidsmonitor. ILVO, Boerenbond en VITO kunnen de perceelinformatie gebruiken voor de tool ‘Klimrek’ en KBC-Brede Weersverzekering zegt met de data de schade-afhandeling efficiënter te kunnen maken en sneller doen verlopen.

Hieronder een greep van greep van applicaties op DjustConnect die door land- en tuinbouwers aangewend kunnen worden om processen te optimaliseren:

IKM-NET

IKM-NET. Dit was de eerst tool die twee jaar geleden beschikbaar was op DjustConnect. De applicatie helpt melkveehouders helpt bij de voorbereiding van hun IKM-audit. Onder andere meet- en adviesrapporten, keuringsbewijzen, wateranalyses en certificering van de bedrijfsdierenarts worden automatisch in de app ingeladen. Later dit jaar wordt de tool uitgebreid met de digitale duurzaamheidsmonitor van MilkBE.

Focus (Boerenbond)

Het eerste grote boekhoudpakket dat zich voedt met data via DjustConnect. Onder andere de melk- en voederfacturen worden automatisch op de juiste plek opgeladen met het oog op een grote administratieve ontzorging voor Vlaamse land- en tuinbouwers en een garantie op transparant gebruik van hun data. 

Link2Farm (Arvesta)

Deze nieuwe app is eveneens op de Agridagen in Ravels gelanceerd en ondersteunt de melkveehouder bij het voedermanagement. Het gaat om een tool voor bedrijfsadvies op maat die onder andere via de zuivelgegevens van Milcobel nog meer gepersonaliseerd en geautomatiseerd wordt.

Klimrek

Klimaatscan van Klimrek. Om de klimaatimpact van landbouwbedrijven te berekenen moeten de Klimaatconsulenten vandaag ter plaatse informatie verzamelen en overtypen. Dat maakt het erg tijdsintensief. Om opschaling van de Klimaatscans mogelijk te maken, kiezen de partners nu voor een digitale Klimaatscan met zo veel mogelijk automatische data-input van melkfacturen, voederfacturen, kuilanalyses, perceelsinformatie, melkmachine- en koeltankinformatie en energiebesparende maatregelen.

WatchITgrow (VITO)

Eén van de managementpakketten die vandaag aan de slag gaat met de perceelsinformatie van het departement is WatchITgrow. Aangevuld met o.a. informatie uit rooi- en pootmachines van AVR zetten ze data om in bruikbare taakkaarten die op hun beurt weer gedeeld worden via Djustconnect.

KBC-Brede Weersverzekering

Dankzij een samenwerking met Watchitgrow/VITO en DjustConnect wordt het aangeven van schade in de KBC-Brede Weersverzekering vlotter, efficiënter en overzichtelijker.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek