header.home link

DGZ richt zich met AB Coaching op individueel antibioticagebruik

24 mei 2022

De Vlaamse Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) heeft eind vorige week tijdens de Agridagen in Ravels AB Coaching gelanceerd. Met deze dienst gaat men in samenspraak met veehouder en bedrijfsdierenarts op zoek naar mogelijkheden om het antibioticagebruik op individuele veebedrijven terug te dringen. De coachingdienst moet gezien worden in de context van de sectorinspanningen om het antibioticagebruik te verminderen.

Lees meer over:
Groepsfoto AB Coaching

Met de AB Coaching, de dienst die vorige week tijdens de Agridagen gelanceerd werd, wil DGZ de veehouderijen en de sector als geheel begeleiden en coachen naar een betere bioveiligheid, een effectievere beheersing van ziekteproblemen door vroege detectie van signalen, en een meer verantwoord en duurzaam antibioticagebruik, vanuit de invalshoek ‘beter voorkomen dan genezen’.

“Deze nieuwe dienst, ontwikkeld in nauwe samenwerking met ARSIA (de Waalse tegenhanger van DGZ, red), sluit volledig aan bij de kerntaken van DGZ en ARSIA. Als dé partner bij uitstek voor veehouder en dierenarts is het één van de belangrijkste doelstellingen van DGZ en ARSIA om de diergeneeskunde verder te richten op preventie. Deze doelstelling staat dan ook voorop in de meerjarenbeleidsplannen van beide organisaties”, aldus Benedikt Sas, directeur DGZ-MCC-Vivee.

AB convenant

De nieuwe dienst moet gezien worden in de Belgische doelstellingen om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te schroeven. Daarvoor werd ook het AB convenant 2016-2020 in het leven geroepen dat later overging in het convenant 2021-2024. “Om de doelstellingen van het tweede convenant tegen 2024 te behalen is het belangrijk dat we ons richten op de individuele bedrijven. En dat we hen ondersteunen om de noodzakelijke inspanningen te leveren om het antibioticagebruik op het eigen bedrijf en daardoor bij uitbreiding voor de hele sector te reduceren”, verklaart Evelyne De Graef, manager bij DGZ, de lancering van AB coaching.

Om de doelstellingen binnen het antibioticabeleid te bereiken, werd eerder ook al de FarmFit-applicatie gelanceerd. Dit is een applicatie die ontwikkeld werd om de dierenarts en veehouder te ondersteunen om een solide en objectieve risicoanalyse uit te voeren, actieplannen op te stellen en deze op regelmatige basis op te volgen en bij te sturen.

Van kennismaking tot actieplan

Deze app speelt ook een rol bij de opvolging van het bedrijfsgerichte actieplan dat DGZ in samenspraak met de veehouder en bedrijfsdierenarts vaststelt. De AB Coaching start met een kennismakingsgesprek tussen de DGZ-coach, de veehouder en de bedrijfsdierenarts waarbij de verwachtingen en de doelstellingen in beeld worden gebracht en het antibioticagebruik op het bedrijf wordt geëvalueerd. Op basis daarvan stippelt de DGZ-coach een traject op maat uit. Bij een volgend bezoek wordt het bedrijfsmanagement in kaart gebracht waarbij in samenspraak een bedrijfsspecifiek en haalbaar actieplan wordt opgesteld naar een meer verantwoord antibioticagebruik.

AB Coaching-Rad

Volgens DGZ is het als onpartijdige organisatie zonder commerciële belangen welgeplaatst om de AB coaching uit te voeren. Daarnaast kan het volgens eigen zeggen een brugfunctie vervullen tussen veehouder en dierenarts en tussen sector en overheid. De veehouder mag van de AB Coaching een op maat gemaakt traject verwachten, waarbij de coach het bedrijf moet begeleiden naar een hogere gezondheids- en bioveiligheidsstatus. Het doel is om als team – ook samen met de bedrijfsdierenarts - te komen tot een rationeel antibioticagebruik en optimale dierprestaties met constante aandacht voor het welzijn van het dier. DGZ benadrukt dat AB Coaching ook aangevraagd kan worden door bedrijven die begeleid willen worden, zelfs als er geen directe nood is tot antibioticareductie. “Want ook dan kan de coaching verhelderende inzichten bieden”, klinkt het bij DGZ.

Pionier met AB Coaching

Varkenshoudster Hilde Colaert uit de Westhoek is één van de pioniers met AB coaching. Het bedrijf scoort al goed op het gebied van antibioticagebruik, maar denkt toch bij de biggen nog stappen te kunnen zetten. De boerin verklaart het inroepen van de DGZ-hulp: “Verantwoord omgaan met antibiotica op ons bedrijf is voor mij cruciaal. Ik ben mij namelijk heel erg bewust van de risico’s van mogelijke resistentie van bacteriën tegen antibiotica.”

Zij resoneert hiermee de essentie van een verminderd AB gebruik. “Resistentie zou namelijk als gevolg kunnen hebben dat er voor mijn eigen varkens geen behandelingsmogelijkheden meer zijn waardoor de gezondheid en het welzijn van mijn dieren in het gedrang komen. En dat wil ik te allen koste vermijden. Daarom wil ik het gebruik tot een minimum beperken. Maar ik vind het minstens even belangrijk dat antibiotica beschikbaar blijven voor de veehouderij, in die gevallen dat het écht nodig is. In dit verhaal moet iedereen zijn steentje bijdragen en dat wil ik ook doen als varkenshoudster.”

Het belang van verminderd antibioticagebruik wordt ook benadrukt door pluimvee-expert en emeritus professor Rik Ducatelle. Hij grijpt daarbij terug naar een persoonlijke ervaring, in de humane geneeskunde. “Vorig jaar werd mijn dochter met spoed opgenomen in het ziekenhuis ten gevolge van een levensbedreigende bacteriële infectie. Dankzij een antibioticabehandeling is ze erdoor gekomen en volledig hersteld. Zij had geluk. Had ze te maken gehad met een resistente kiem dan was ze er nu niet meer geweest. In 2019 was dit het geval bij 1,2 miljoen mensen die stierven door resistente bacteriën die niet meer te behandelen waren met antibiotica.”

De coach kan als extern en onafhankelijk persoon een frisse blik werpen op een bedrijf en risicofactoren helpen identificeren om zo te helpen anticiperen op mogelijke problemen.

Rik Ducatelle - emeritus professor en pluimvee expert

De pluimvee expert ziet een belangrijke rol weggelegd voor AB coaching om nog meer resultaten te boeken in antibioticareductie. “Antibiotica worden bij ons dan ook enkel curatief ingezet, als de dieren ziek zijn. Nu gaan we zelfs nog een stap verder door ook te trachten het curatief gebruik tot een minimum te beperken. Dit kan enkel door volop in te zetten op ziektepreventie door onder andere een goede hygiëne en bioveiligheid. Hier komt de rol van de coaches naar boven. De coach kan als extern en onafhankelijk persoon een frisse blik werpen op een bedrijf en risicofactoren helpen identificeren om zo te helpen anticiperen op mogelijke problemen. De coach is de geschikte persoon om het hele plaatje te bekijken en alle aspecten in beeld te brengen.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek