header.home link

DGZ: "Investeren in bioveiligheid loont"

2 maart 2020
De insleep van ziektes vermijden en de verspreiding van dierziekten beperken, wordt een steeds belangrijker aspect op veebedrijven. Bioveiligheidsmaatregelen nemen is niet alleen vanuit dierenwelzijnsoogpunt nodig, maar ook op economisch vlak levert het de boer voordelen op. Om de aandacht van de veehouders op dit vlak niet te laten verslappen, reikte Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) tijdens de Agridagen voor de tweede keer de Bioveiligheid Awards uit. Winnaar in de categorie melkvee is de familie De Clercq – De Roo uit Poesele. In de categorie vleesvee ging de overwinning naar de familie Leyssens uit Sint-Laureins-Berchem.

De insleep van ziektes vermijden en de verspreiding van dierziekten beperken, wordt een steeds belangrijker aspect op veebedrijven. Bioveiligheidsmaatregelen nemen is niet alleen vanuit dierenwelzijnsoogpunt nodig, maar ook op economisch vlak levert het de boer voordelen op. Om de aandacht van de veehouders op dit vlak niet te laten verslappen, reikte Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) tijdens de Agridagen voor de tweede keer de Bioveiligheid Awards uit. Winnaar in de categorie melkvee is de familie De Clercq – De Roo uit Poesele. In de categorie vleesvee ging de overwinning naar de familie Leyssens uit Sint-Laureins-Berchem.

Nu het coronavirus de wereld in de ban houdt, worden de tips en adviezen om het virus te weren bij de vleet geformuleerd. Voor heel wat veehouders is de aandacht voor bioveiligheid echter niet nieuw. De impact van dierziekten kan immers zeer groot zijn. Varkenshouders en pluimveehouders zijn over het algemeen sterk bezig met bioveiligheidsmaatregelen. Vroegere uitbraken van vogelgriep of varkenspest zijn daar wellicht niet vreemd aan. In de rundveehouderij kan de aandacht voor het thema nog beter. Daarom reikt DGZ om de drie jaar prijzen uit aan rundveehouders die duidelijke inspanningen leveren om ziektes buiten te houden of om besmettingen tussen zieke en gezonde dieren tegen te gaan.

Voor de Bioveiligheid Awards 2020 hadden zich in totaal 39 veehouders ingeschreven. Een deskundige jury beoordeelde alle deelnemers en hield daarbij drie kandidaten over, zowel in de categorie melkvee als in de categorie vleesvee. Een publieksstemming waarbij maar liefst 7.000 mensen hun stem uitbrachten en de uiteindelijke juryverslagen beslisten over goud, zilver en brons. Marcel Heylen, voorzitter van DGZ, was bijzonder tevreden over de aandacht voor de awards. “Niet alleen was het aantal inschrijvingen hoog, het niveau van de kandidaten lag ook zeer hoog. De jury heeft een er een hele kluif aan gehad”, aldus Heylen.

In de categorie melkvee ging de hoofdprijs naar Jo De Clercq en Stefanie De Roo uit het Oost-Vlaamse Poesele-Nevele. Zij mochten naar huis met een geldprijs van 3.750 euro. Luc Criel uit Sleidinge, eveneens Oost-Vlaanderen, mocht de tweede prijs in ontvangst nemen, goed voor 500 euro. De familie Guns van de Korenblokhoeve in het Antwerpse Tielen vervolledigt de top drie en kreeg een cheque van 250 euro.

De familie Leyssens van het Hof te Berchemveld in het Vlaams-Brabantse Sint-Laureins-Berchem werd dan weer tot winnaar gekroond in de categorie vleesvee. De tweede plaats was weggelegd voor Geert Vindevogel en Ann Sophie Desmet van Hof van Ename in het West-Vlaamse Bossuit. Jean-Paul Van Kerckvoorde van hoeve Boterhoek uit Lievegem, Oost-Vlaanderen, werd derde. Ook zij kregen respectievelijk een cheque van 3.750 euro, 500 euro en 250 euro mee naar huis.

Ook de bedrijfsdierenartsen van de verschillende bedrijven werden in de bloemetjes gezet. Zij vormen immers een belangrijke schakel in het geheel. Door samen met de veehouder de risico’s op het bedrijf in kaart te brengen en een gepast pakket maatregelen samen te stellen op maat van het bedrijf, zorgen ze er mee voor dat bioveiligheidsmaatregelen deel gaan uitmaken van de dagelijkse routine.

“Op het gebied van bioveiligheid vervullen de winnaars van de Award een voortrekkersrol. Als geen ander beseffen ze dat, als ze investeren in bioveiligheid, niet alleen hun dieren gezonder zijn, maar ook hun bedrijf. Zo zijn ze een voorbeeld voor de hele rundveehouderij en dat mist zijn effect niet. De Vlaamse rundveehouders integreren bioveiligheid steeds meer binnen hun manier van werken en ze blijven hierin groeien. Wij vanuit DGZ zijn bijzonder blij met deze evolutie,” besluit Evelyne De Graef, manager van de unit Gezondheidszorg bij DGZ. 

Meer informatie: Mijn manier van werken

Beeld: DGZ

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek