header.home link

Departement roept op bioveiligheid volop te respecteren

21 september 2020

Het Departement Landbouw en Visserij roept alle bezoekers van land- en tuinbouwbedrijven op om de hygiënische voorzorgsmaatregelen nog nauwkeuriger na te leven. “De afgelopen jaren doken in de sector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Vaak worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen of materiaal. Op onze website hebben we een overzicht geplaatst met alle bioveiligheidsmaatregelen die moeten nageleefd worden”, legt Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, uit.

Lees meer over:

Het coronavirus heeft er ons attent op gemaakt hoe snel een virus de ronde kan doen en massaal verspreid kan worden. Ook heel wat besmettelijke plant- en dierziekten haalden de afgelopen jaren het nieuws: pseudovogelpest, Afrikaanse varkenspest, vogelgriep, tomato brown rugose fruit virus, enz. Allemaal besmettelijke ziekten die op landbouwbedrijven worden binnengebracht door dieren, erfbetreders, vervoersmiddelen, materieel of machines. Vaak hebben zij een enorme impact op een bedrijf of op een hele sector. 

Vandaar wil de Vlaamse overheidsdienst nog eens oproepen om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen. Zo bestaan er tal van hygiënische voorzorgsmaatregelen die erfbetreders moeten naleven om het risico op insleep en versleep van ziektekiemen op het bedrijf te beperken. Dit noemt men de zogenaamde bioveiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van het contact met dieren, het ontsmetten van handen en laarzen bij het betreden van een bedrijf of het dragen van een wegwerpoverall.

De oproep is vooral gericht naar erfbetreders: alle personen die het erf van een land- of tuinbouwbedrijf betreden. Het kan zowel gaan om medewerkers van de overheid, nutsbedrijven, maar ook dierenartsen, veevoederleveranciers, plukkers, bedrijfsadviseurs, landbouwconsulenten, enz.

Om deze erfbetreders een handje te helpen, heeft het Departement Landbouw en Visserij alle bioveiligheidsmaatregelen samengevat in twee handige documenten. Het ene bevat regels voor landbouwbedrijven met dieren, het andere voor tuinbouwbedrijven. Het gaat hygiënemaatregelen die bij aankomst, tijdens het bezoek en na afloop van het bezoek best worden nageleefd. Ook zijn er enkele specifieke regels opgenomen voor bepaalde types van landbouwonderneming. “Op deze manier hopen we ons steentje bij te dragen om de bioveiligheid in de land- en tuinbouwsector nog te verhogen”, aldus De Clercq. 

In de sector is er de laatste jaren, gezien het oprukken van plant- en dierziekten, een verhoogde waakzaamheid voor bioveiligheid. In de dierlijke sector bijvoorbeeld, reikt Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) de bioveiligheidawards uit. Dit is een prijs voor veehouders die zeer zorgvuldig omgaan met bioveiligheid en hygiëne op hun bedrijf. “De winnaars van de award vervullen een voortrekkersrol. Als geen ander beseffen ze dat, als ze investeren in bioveiligheid, niet alleen hun dieren gezonder zijn, maar ook hun bedrijf”, aldus DGZ. 

Meer informatie: bioveiligheidsregels voor landbouwbedrijven met dieren of bioveiligheidsregels voor tuinbouwbedrijven

Beeld: Pluimveeloket

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek