header.home link

Commissie vreest voor dumping van bio-ethanol op EU-markt

5 november 2020

De Europese Commissie heeft de invoer van bio-ethanol in de EU onder toezicht geplaatst. Dat gebeurt uit vrees voor oneerlijke concurrentie in het licht van de coronapandemie. Veel landen zitten met een overschot aan bio-ethanol en wanneer zij die goedkoop dumpen in de EU, kan dit de Europese sector voor hernieuwbare brandstoffen schade toebrengen. België telt 3 bio-ethanolproducenten.

Lees meer over:

In de context van de economische vertraging veroorzaakt door het coronavirus is de invoer van bio-ethanol tegen lage prijzen de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen, zegt de Commissie. Die heeft van de Europese bio-ethanolindustrie bewijzen gekregen dat een verdere toename van de invoer de sector economische schade zou berokkenen. De Commissie onderneemt daarom stappen om het invoervolume beter te kunnen volgen.

Volgens Europees commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis, is er een duidelijk risico op "verstorende handelspraktijken van derde landen". "Andere industrieën kunnen binnenkort ook importbewaking nodig hebben, zodat ze beter te beschermen zijn tegen deze ongewenste praktijken", voegt hij daaraan toe.

Het toezicht is geen maatregel die de invoer beperkt. Het biedt snelle monitoring van de ontwikkeling van de invoer voor specifieke producten. Het zou industrieën moeten helpen een beter overzicht te krijgen van de situatie in hun sector en hen zo moeten helpen de noodzaak van verdere maatregelen te onderzoeken. De toezichtsmaatregel kwam er op vraag van Frankrijk en kreeg steun  van de overgrote meerderheid van de lidstaten.

Invoer vervijfvoudigd

ePURE, de Europese vereniging voor hernieuwbare ethanol, is blij dat de Commissie de sector onder toezicht heeft geplaatst. “Zelfs voor de pandemie de mondiale brandstof- en grondstoffenmarkt radicaal veranderde, was de invoer van hernieuwbare ethanol als brandstof in de EU al sterk toegenomen: van 87.600 ton in 2017 tot 536.200 ton in 2019. Dat is een stijging van 512 procent op twee jaar tijd”, klinkt het.

Buitenlandse producenten hebben aanzienlijke voorraden opgebouwd en staan te popelen om die met alle mogelijke middelen te verkopen

Emmanuel Desplechin - secretaris-generaal ePURE

De marktverstoringen die het coronavirus veroorzaakt, hebben volgens ePURE de voorwaarden gecreëerd die de invoerstroom van bio-ethanol naar een ongekend niveau kunnen brengen zodra de crisis afneemt. “Buitenlandse producenten hebben aanzienlijke voorraden opgebouwd en ze staan te popelen om die met alle mogelijke middelen te verkopen”, zegt Emmanuel Desplechin, secretaris-generaal van ePURE.

Productie in België

België telt drie producenten van bio-ethanol, die zich verenigd hebben in de Belgian Bioethanol Association (BBA). Het gaat om AlcoBioFuel in Gent, Biowanze in Wanze en Tereos Syral in Aalst. De totale Belgische productie van bio-ethanol bedraagt 490 miljoen liter en die wordt gewonnen uit zetmeel van graangewassen en uit suiker van suikerbieten. De Belgische producenten noemen zichzelf één van de meest duurzame producenten van Europa. De broeikasgasemissies die bespaard worden ten opzichte van fossiele brandstoffen bedragen meer dan 60 procent.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek