header.home link

Coloradokever zorgt opnieuw voor nodige overlast

13 augustus 2020
Het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos trekt in de media aan de alarmbel over een coloradokeverplaag die de gemeente teistert. Op verschillende plaatsen verlaten de kevers de maïsvelden en trekken ze over terrassen en tuinen op zoek naar voedsel. “We roepen landbouwers op om beter hun aardappelvelden te rooien”, zegt waarnemend burgemeester Lena Ghysels (N-VA). Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) erkent het probleem en gelooft in zo’n preventieve aanpak omdat die ook andere ziekten en plagen kan inperken.

Het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos trekt in de media aan de alarmbel over een coloradokeverplaag die de gemeente teistert. Op verschillende plaatsen verlaten de kevers de maïsvelden en trekken ze over terrassen en tuinen op zoek naar voedsel. “We roepen landbouwers op om beter hun aardappelvelden te rooien”, zegt waarnemend burgemeester Lena Ghysels (N-VA). Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) erkent het probleem en gelooft in zo’n preventieve aanpak omdat die ook andere ziekten en plagen kan inperken.

Het is niet de eerste zomer dat coloradokevers voor de nodige overlast zorgen. Ook de voorgaande jaren waren er verspreid over Vlaanderen klachten over dergelijke keverplagen. De grote oorzaak van dit fenomeen: opslagplanten van aardappelen, ook gekend als aardappelopslag. Dat zijn de kleine aardappelen die na het rooien van een aardappelperceel achterblijven op het veld. De zachte winters die we de afgelopen jaren gekend hebben, zorgen ervoor dat deze achtergebleven aardappelen niet kapot vriezen zodat ze in het voorjaar scheuten maken.

In de volgteelt, bijvoorbeeld maïs, beschouwt de landbouwer die aardappelplanten als onkruid, maar de bestrijding ervan met herbiciden wil in de meeste teelten niet goed lukken. Dat betekent dat deze aardappelopslag de larven van de overwinterende coloradokevers voldoende voedsel oplevert om zich verder voor te planten. Eens de aardappelplanten zijn kaalgevreten, gaan de kevers op zoek naar nieuwe aardappelvelden. Wanneer omwonenden last krijgen van de coloradokevers, dan betekent dat vaak dat ze niet meteen een aardappelveld in de buurt vinden.

De middelen die gebruikt worden om de coloradokever te bestrijden, zijn enkel toegelaten voor aardappelen en niet voor andere teelten. Dus van zodra een landbouwer coloradokevers aantreft op zijn aardappelveld, gaat hij over tot bestrijding. Want de diertjes zorgen ervoor dat het aardappelloof wordt kaalgevreten en veroorzaken op die manier opbrengstderving. In de volgteelt, bijvoorbeeld maïs, is het dus niet mogelijk om de kever te bestrijden.

Beter rooien

Om die reden doet de burgemeester van Kapelle-op-den-Bos een oproep aan de landbouwers om hun aardappelvelden beter te rooien. “Als er geen aardappelen blijven liggen op de percelen, heeft de coloradokever veel minder kans om te overleven en zo zal de plaag vanzelf verdwijnen. Nu zit er niet veel anders op voor onze inwoners om deze keverplaag te ondergaan en de diertjes zelf te doden”, aldus Lena Ghysels.

Om te achterhalen of dit een haalbare oplossing is voor het probleem, legde VILT zijn oor te luister bij het Proefcentrum voor de Aardappelteelt in Kruisem. “De oproep van de burgemeester is zeker niet zo onzinnig”, legt onderzoeker Pieter Vanhaverbeke uit. “Los van de coloradokever heeft de teler er ook op andere vlakken baat bij om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk aardappelen achterblijven op het perceel na het rooien. Die aardappelopslag werkt immers ook ziektes zoals alternaria, phytophthora en aaltjes in de hand.”

Vandaag is er nog te weinig aandacht bij landbouwers voor de impact van deze aardappelopslag. “De moderne machines kunnen de kleine aardappelen vaak wel rooien, maar doordat ze economisch geen waarde hebben, belanden ze samen met de overtollige aarde toch weer op de percelen”, aldus Vanhaverbeke. Volgens hem is het nochtans in het voordeel van de landbouwers als dit in de toekomst niet meer gebeurt, zowel voor de preventieve bestrijding van de coloradokever als van ziekten en plagen.

Bron: Eigen verslaggeving/VRT Nws

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek