header.home link

“Bredere kijk nodig op begrip biodiversiteit”

7 april 2021

Als biodiversiteit op een meer pluralistische manier benaderd zou worden, en niet enkel vanuit een strikt wetenschappelijke invalshoek, zou er veel meer vooruitgang geboekt kunnen worden. Dat stellen wetenschappers in Nature Sustainability. Zij zien een scheefgetrokken verhouding tussen de manier waarop de natuur wordt opgevat door enerzijds milieuorganisaties en anderzijds inheemse gemeenschappen.

Lees meer over:

De auteurs van het artikel ‘Biodiversity and the challenge of pluralism’ benadrukken dat de belangrijkste oorzaak van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit bij de menselijke impact op ecosystemen ligt. Toch merken ze dat veel beschermingsprogramma’s en -organisaties een louter wetenschappelijke definitie van biodiversiteit hanteren, die voorbij gaat aan de vele verschillende manieren waarop mensen en lokale (inheemse) gemeenschappen naar de natuur kijken. Daardoor staat er een rem op de inspanningen om de dalende trend aan te pakken.

Terwijl verschillende gemeenschappen een lange traditie hebben op vlak van natuurbehoud, bestaat de westerse natuurbeschermingsbeweging nog maar zo’n 120 jaar. En die laatste is veelal gestoeld op de ‘moderne’ wetenschappelijke inzichten.

Reikwijdte van concept uitbreiden

De onderzoekers roepen op om het begrip biodiversiteit op nationaal en internationaal niveau breder te gaan bekijken en benaderen. Hierbij moet er rekening gehouden worden met de vele manieren waarop de natuur van belang is voor mensen. Dus niet alleen de verscheidenheid aan soorten is belangrijk, maar ook de verscheidenheid van het leven op aarde en van de relaties tussen al deze levensvormen onderling.

Hierdoor zou er ook meer respect en ruimte komen voor de duurzame gebruiken en de traditionele kennis van inheemse gemeenschappen. Daarnaast zou een bredere benadering ook de onderliggende oorzaken van het verlies aan biodiversiteit blootleggen.

Een bredere kennisbasis gebaseerd op natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en niet-wetenschappelijke kennis draagt bij aan een beter begrip van wat biodiversiteit is

Esther Turnhout - WUR

“Om te komen tot oorzaken en oplossingen, moeten biodiversiteitswetenschappers, uitvoerders en beleidsmakers niet alleen kijken naar dier- en plantensoorten, maar ook naar de waarden die mensen aan de natuur geven. Ook als die verschillen”, stelt hoofdauteur Unai Pascual van het Baskische Centrum voor Klimaatverandering. “Het is hoog tijd om deze in te bedden in de wereldwijde aanpak.”

Volgens coauteur Esther Turnhout van de Wageningen University & Research (WUR) moet de internationale gemeenschap erkennen dat een enge wetenschappelijke benadering van biodiversiteit geleid heeft tot onrechtvaardigheid en een gebrek aan effectiviteit. “Een bredere kennisbasis gebaseerd op natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en niet-wetenschappelijke kennis draagt bij aan een beter begrip van wat biodiversiteit is, waarom het belangrijk is, en welke waarden en belangen daarbij een rol spelen”, zegt ze.

Met de publicatie willen de auteurs een bijdrage leveren aan het debat tijdens de conventie rond biologische diversiteit, die in oktober van dit jaar op de planning staat in China. Met hun pleidooi voor een bredere benadering hopen ze hun steentje bij te dragen aan het vaststellen van de biodiversiteitsdoelen en indicatoren voor de komende decennia.

Raadpleeg het volledige artikel op de website van Nature.

Bron: WUR / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek