header.home link

“Boeren zijn de mooimakers van het Limburgs platteland”

7 juli 2021

Bijna de helft van de Limburgse ruimte heeft een agrarische bestemming ingevuld door velden, weilanden, plantages,…en de land- en tuinbouwbedrijven zelf. Om de beeldkwaliteit van de mooie open ruimte en het Limburgse platteland te behouden en zelfs nog te verbeteren, is de provincie Limburg tien jaar geleden gestart met de actie ‘Boeren planten bij Boeren’. “Alles samengeteld hebben we de voorbije tien jaar 45 km aan hagen, 25 km aan houtkanten en 2.500 hoogstammige bomen rondom de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven geplant”, zegt gedeputeerde van Landbouw en Platteland Inge Moors (CD&V).

Lees meer over:

Door de coronapandemie zijn we het platteland (nog) meer gaan waarderen. Niet alleen om er te wonen, ook om er te vertoeven, te wandelen, te fietsen of voor een dichtbijvakantie. Maar het platteland ook dé werk- en bedrijfsruimte voor de land- en tuinbouw. “Wij zijn ervan overtuigd dat de vele functies van het platteland een harmonieus geheel zijn”, reageert Limburgs gedeputeerde Inge Moors. “Maar daar moeten we wel wat voor doen. Boerderijen, stallen en loodsen met een degelijke landschapsintegratie, vormen een beter geheel met de omgeving, worden als minder storend ervaren en dragen bij aan een positieve beeldvorming van de sector. Daarom sensibiliseren we al ruim 30 jaar onze landbouwbedrijven om te investeren in de groene inkleding van hun bedrijf. De Limburgse land- en tuinbouwers zorgen hierdoor niet alleen voor onze uitgestrekte open ruimte, ze zijn ook de makers van het Limburgse platteland.”

Volledige service van groenplan tot aanplanting

Om de landbouwer hierin te ondersteunen, biedt de provincie Limburg gespecialiseerd advies en wordt er een landschapsintegratieplan opgemaakt. Daarin wordt steeds gezocht naar een compromis tussen de bedrijfsrealiteit, de haalbaarheid van de uitvoering en het onderhoud achteraf. De service is uitgegroeid tot een succesvolle dienstverlening. Jaarlijks worden er ruim 100 groenplannen opgemaakt. Deze groenplannen zijn vaak één van de voorwaarden om een omgevingsvergunning te verkrijgen.

Om ervoor te zorgen dat de groenplannen effectief worden uitgevoerd, is de provincie Limburg tien jaar geleden gestart met de actie ‘Boeren planten bij Boeren’. Door een unieke samenwerking tussen de provincie Limburg en het ‘Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LiSRO)’ en ‘Werkers’ worden de land- en tuinbouwers volledig ontzorgd in de realisatie van hun groenplan.

“In overleg maken we het groenplan op, zorgen voor een collectieve aankoop van plantgoed en worden collega-landbouwers ingeschakeld voor de aanplanting”, legt Moors uit. “Een service van begin tot einde. Bovendien neemt de provincie nog eens de helft van de kosten met een maximum van 2.500 euro ten laste. Gemiddeld besteden we  60.000 euro per jaar om erven te beplanten met inheems plantgoed. Daarmee kunnen we ongeveer 30 landbouwbedrijven bedienen.”

De 231 land- en tuinbouwbedrijven die al in een groen jasje zijn gestoken, zijn een voorbeeld voor Vlaanderen

Inge Moors - Limburgs gedeputeerde

Klimaatgroen

De 700 à 1.000 boompjes die per bedrijf worden aangeplant, zijn ook voor het klimaat een opsteker. Het aanplanten van meer groen in de nabijheid van de stallen doet de concentratie aan fijn stof dalen. “Beplantingen fungeren als een natuurlijke filter en loofbomen zuiveren schadelijke gassen”, klinkt het. “Op jaarbasis zou het beplantingsproject zo’n 60 ton aan CO2 kunnen omzetten. Het landschappelijke groen van ‘Boeren planten bij Boeren’ zorgt dus niet enkel voor een betere beeldkwaliteit maar helpt ons ook in de strijd tegen de klimaatverandering.”

Het groen zorgt het voor meer biodiversiteit die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks onze welvaart en ons welzijn ten goede komt. “De aanplantingen vertegenwoordigen op die manier jaarlijks een maatschappelijke waarde van om en bij de 1,2 miljoen euro”, aldus de provincie Limburg.

“Met dit origineel en grootschalig aanplantingproject waakt de provincie Limburg over de kernkwaliteiten van het Limburgse platteland en zijn de 231 land- en tuinbouwbedrijven die al in een groen jasje zijn gestoken, een voorbeeld voor Vlaanderen”, besluit gedeputeerde Moors. “De goede resultaten zijn een motivatie om dit project de komende jaren verder te zetten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek