header.home link

Boer zkt hulp via website helpdeoogst.be

14 april 2020
Op initiatief van Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits wordt de website helpdeoogst.be gelanceerd om het tekort aan seizoensarbeiders op te vangen. Op de site van VDAB kunnen #COVID19-vacatures geplaatst worden en kunnen geïnteresseerden in een job zich melden. “De sector heeft nu duizenden handen nodig om groenten en fruit te oogsten, te sorteren en in te pakken”, aldus Crevits. “Er is voor gezorgd dat vacatures en sollicitaties op een eenvoudige manier gemeld kunnen worden zodat de bemiddelaars van VDAB ook snel aan de slag kunnen.”
Op initiatief van Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits wordt de website helpdeoogst.be gelanceerd om het tekort aan seizoensarbeiders op te vangen. Op de site van VDAB kunnen #COVID19-vacatures geplaatst worden en kunnen geïnteresseerden in een job zich melden. “De sector heeft nu duizenden handen nodig om groenten en fruit te oogsten, te sorteren en in te pakken”, aldus Crevits. “Er is voor gezorgd dat vacatures en sollicitaties op een eenvoudige manier gemeld kunnen worden zodat de bemiddelaars van VDAB ook snel aan de slag kunnen.”
Uit cijfers van de sector blijkt dat er in maart zo’n 7.000 à 8.000 seizoenarbeiders actief waren in Vlaanderen. Deze maand zal de vraag naar seizoenarbeiders toenemen tot ongeveer 15.000 seizoenarbeiders, terwijl er vanaf mei 25.000 seizoenarbeiders nodig zullen zijn. In totaal ontving VDAB sinds 19 maart ruim 1.130 vacatures (exclusief uitzendarbeid).
 
Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) peilde de voorbije week bij zijn leden naar de korte en langetermijngevolgen van de coronacrisis. “Het inzetten van personeel in de groente- en fruitsector, maar ook in bijvoorbeeld slachthuizen, kwam overduidelijk naar voor als een cruciale factor om de coronacrisis het hoofd te bieden”, zegt directeur Eric Claeys.“Al van bij de start van de crisis, ontvingen wij vanuit diverse land- en tuinbouwers signalen dat de buitenlandse seizoenarbeiders er niet, of heel moeilijk, gingen komen. Terzelfdertijd kregen diezelfde land- en tuinbouwbedrijven telefoons en mails van mensen die wel willen helpen, maar dit om een of andere reden niet of nog niet konden doen.”
 
ABS lanceerde half maart al een forum via een mailadres ‘Helpende handen’ en ook Boerenbond breidde het WERKERS-platform uit om het tekort aan werkkrachten te verhelpen. “Op dat mailadres ontvingen wij de voorbije weken meer dan 1.000 e-mails van burgers die bereid zijn om een boer of tuinder in de buurt te helpen bij de diverse werkzaamheden”, aldus Claeys. “Maar hierbij kwamen ook heel wat vragen naar boven omtrent statuut, verloning, uit te voeren taken…”.
 
Daarom is een overkoepelend forum broodnodig. Op  de nieuwe site helpdeoogst.be kunnen landbouwers met een dringende vraag naar seizoenarbeiders hun vacatures posten. Ze kunnen aangeven wat voor soort werk er is en voor welke periode. VDAB werkt hiervoor samen met de sectororganisaties Boerenbond, ABS en Verbond Belgische Tuinbouwveilingen. De sectororganisaties doen een oproep naar de boeren om hun vacatures te posten bij VDAB. Vervolgens gaat VDAB op zoek naar geschikte werknemers. Aan de boeren wordt gevraagd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het welzijn van hun medewerkers te kunnen garanderen.
 
“Ook in deze bijzondere tijden staat VDAB klaar om snel en gericht te matchen, daar waar de nood het hoogst is”, vertelt Gedelegeerd Bestuurder VDAB Wim Adriaens. “We doen een oproep naar werkgevers met dringende vacatures om die bij ons te melden. We gaan er onmiddellijk mee aan de slag."
 
Wie interesse heeft in een job bij een boer in de buurt kan zich ook eenvoudig melden via de site. Dat kunnen werkzoekenden, jobstudenten, gepensioneerden of wijkwerkers zijn. Werken in de land- en tuinbouw wordt door een federale maatregel ook mogelijk voor de vele tijdelijke werklozen. Om hen een extra stimulans te geven te werken in de land- en tuinbouw zullen ze na goedkeuring van de maatregel door de regering 75 procent van hun uitkering kunnen combineren met een inkomen in land- en tuinbouw.
 
De jobs lopen uiteen: dat kan gaan over oogsten, maar bijvoorbeeld ook over sorteren of inpakken van producten. De sollicitatiegesprekken zullen telefonisch of via videochat gebeuren. Op de site staat ook uitleg over de modaliteiten afhankelijk of je tijdelijk werkloos bent, vrijwilliger of gepensioneerde.
 
Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) is tevreden dat de land- en tuinbouw op die manier uit de nood geholpen wordt. “Op die manier kunneneconomisch werklozen van eigen bodem ook hun steentje bijdragen én er nog een mooie som aan overhouden”, zegt ze. “Mensen hebben niet voor economische werkloosheid gekozen, maar zij die willen werken of bijklussen, moeten we aansporen en belonen.”
 
Vautmans roept op om solidair te zijn in eigen streek. “We weten dat Belgen niet meer zo vertrouwd zijn om te gaan helpen tijdens de pluk, maar in deze uitzonderlijke tijden wil ik graag beroep doen op de solidariteit zodat onze heerlijke producten geplukt en geoogst kunnen worden”, besluit ze.
 
Ook Landelijke Beweging van Boerenbond riep haar 200.000 leden al op om de handen uit de mouwen te steken en zich te registeren op de website.
Een vacature posten of zelf aan de slag gaan? Dit kan helpdeoogst.be of telefonisch via het nummer 0800 30 700.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek