header.home link

Bodemscans en tractortechnologie tillen precisielandbouw naar hoger niveau bij Hooibeekhoeve

24 augustus 2022

Waar vroeger gewerkt werd met rolmeters, hoekogen en piketten worden proefvelden vandaag uitgezet met een tractor met gps-sturing. De Hooibeekhoeve in Geel neemt twee van die ultramoderne tractoren met draadloze communicatie en telematicaportaal in gebruik. De onderzoekers van het provinciaal praktijkcentrum voor voedergewassen en melkveehouderij kunnen daarmee continu gegevens verzamelen over de veldbewerkingen om in combinatie met bodemscans, opbrengstmetingen, gewasbeelden en taakkaarten op te maken.

Lees meer over:
hooibeekhoeve_steyr

In het VLAIO-project Precisiemest gaat Hooibeekhoeven samen met KU Leuven en Bodemkundige Dienst, met behulp van bodemscans en het verzamelen van data in, op en boven het land aan de slag met diverse data zoals grondsoort, totale organische koolstof, zuurtegraad, elektrische geleiding (EC), enz. Na de dataverwerking volgen acties op het veld zoals variabel bemesten of online meten van de mestsamenstelling. Achteraf leggen de onderzoekers de link met opbrengst, kwaliteit en nitraatresidu en wordt bekeken welke parameters waar voor een verschil kunnen zorgen.

Het project heeft als doel precisielandbouw naar een hoger niveau te tillen. De onderzoekers definiëren precisielandbouw als “op de juiste plaats, op het juiste moment de meest toepasselijke teeltmaatregelen nemen”. De technologie van de twee nieuwe tractoren die Hooibeekhoeve in gebruik neemt, zou daarbij een grote hulp zijn. Dankzij de technologie kunnen de data geregistreerd worden en kan de precisiebemesting gebeuren.

De gegevens die door de machines in realtime gegenereerd worden kunnen in het softwareplatform mySTEYR.com geraadpleegd en geanalyseerd worden. "De Hooibeekhoeve kan bedrijfs- en machinegegevens bewerken, hun machines in realtime observeren en procedures van machinepark, boerderij en gegevensbeheer automatiseren”, vertelt Matthias Claerbout van tractorbouwer Steyr.

De Hooibeekhoeve kan bedrijfs- en machinegegevens bewerken, hun machines in realtime observeren en procedures van machinepark, boerderij en gegevensbeheer automatiseren

Matthias Claerbout - Steyr

“Voor de Hooibeekhoeve is het een grote meerwaarde dat we via deze technologie zoveel informatie kunnen vergaren. Er zijn heel veel toepassingen mogelijk. Als we bijvoorbeeld merken dat het brandstofverbruik aan de hoge kant is, kunnen we de bandenspanning van de tractoren aanpassen. Op die manier doen we niet alleen preciezer en efficiënter aan landbouw, maar investeren we ook in het milieu en leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat,” verklaart gedeputeerde voor Landbouw Kathleen Helsen.

Demonstratieproject Droogtekaarten voor aardappel en mais

Naast variabel bemesten zorgt de tractortechnologie er ook voor dat er met de maiszaaimachine variabel gezaaid kan worden. Het demonstratieproject Droogtekaarten wil onder meer een antwoord formuleren op de vraag hoeveel meer of minder te zaaien op welk deel van een perceel. “De informatie uit bodemscans en satellietbeelden over de verschillende zones in het veld stelt ons in staat om zeer precieze taakkaarten te maken. Daarmee kunnen we inspelen op de heterogeniteit binnen een perceel. Zo kunnen we de opbrengst en de kwaliteit optimaliseren,” besluit onderzoeker Gert Van de Ven van de Hooibeekhoeve.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Hooibeekhoeve

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek