header.home link

Biomethaan kan ons gas vergroenen

13 augustus 2018
Uit een recente studie van Biogas-E, het kennisplatform voor biogas in Vlaanderen, blijkt dat er meer dan één miljard m³ biomethaan of groen gas kan geproduceerd worden uit organische afvalstromen en restfracties. Dat biomethaan kan vervolgens geïnjecteerd worden in het aardgasnet, en dus gebruikt worden voor verwarming, kookvuren of industriële toepassingen. “Hierdoor zou 8,75 procent van onze huidige gasvraag vergroend kunnen worden”, klinkt het. Maar dan moet Vlaanderen uiteraard wel installaties hebben die afval kunnen omzetten in biomethaan. En die zijn er momenteel nog niet.
Lees meer over:

Uit een recente studie van Biogas-E, het kennisplatform voor biogas in Vlaanderen, blijkt dat er meer dan één miljard m³ biomethaan of groen gas kan geproduceerd worden uit organische afvalstromen en restfracties. Dat biomethaan kan vervolgens geïnjecteerd worden in het aardgasnet, en dus gebruikt worden voor verwarming, kookvuren of industriële toepassingen. “Hierdoor zou 8,75 procent van onze huidige gasvraag vergroend kunnen worden”, klinkt het. Maar dan moet Vlaanderen uiteraard wel installaties hebben die afval kunnen omzetten in biomethaan. En die zijn er momenteel nog niet.

Biomethaan is een hernieuwbaar gas met dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas, dat ontstaat uit de vergisting van organische afvalstromen, wordt opgezuiverd zodat het zonder problemen kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet. “Biomethaan is dus een win-win verhaal: aardgastoepassingen kunnen overschakelen op een duurzaam en CO2-arm alternatief, zonder dat de bestaande infrastructuur moet aangepast worden”, aldus Biogas-E.

Met heel veel afvalstromen die vandaag niet gebruikt worden of onderbenut blijven kan biomethaan gemaakt worden. In totaal kan dat nog best wel wat opleveren, berekende de vzw Biogas-E. Door al dat afval te vergisten en vervolgens te zuiveren kan jaarlijks voor ruim 1 miljard kubieke meter aan biomethaan gemaakt worden. Dat is 8,75 procent van de huidige Vlaamse gasbehoefte.

“Dit zou een enorme CO 2-reductie betekenen door verminderd gebruik van aardgas, en een flinke stap in de richting van een koolstofarme samenleving”, staat in een nieuw rapport van Biogas-E. Zo zou Vlaanderen ook minder afhankelijk worden van de invoer van buitenlands gas. “Toch komt de productie van biomethaan niet van de grond in Vlaanderen, in tegenstelling tot onze buurlanden.” Een installatie waarmee afval kan omgezet worden in biomethaan, hebben we momenteel niet in Vlaanderen. Maar er is er wel ééntje op komst.

In november wordt in Beerse de eerste biomethaaninstallatie in gebruik genomen. In de biogasinstallatie zal de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) jaarlijks 35.000 ton gft gaan verwerken. Dat levert groene stroom op voor 250 gezinnen. Ook twee andere intercommunales toonden al interesse, maar evident is een biomethaaninstallatie niet. “Als alleen het economische de doorslag zou geven, dan zouden we geen biomethaan maken”, geeft Jonathan De Witte van IOK toe.

Van het vergiste afval zal maar een kwart gebruikt worden om biomethaan te maken. De rest wordt ingezet voor een warmtekrachtkoppeling, wat financieel interessanter is. Daarbij wordt elektriciteit en warmte opgewekt. “Van de energie kunnen we 40 procent gebruiken voor elektriciteit en 40 procent voor warmte. De maximale benutting is dus 80 procent. Bij biomethaan is de benutting veel optimaler, maar met de huidige steunmechanismen is dat minder interessant.”

Het is echter niet zo dat voor biomethaan geen steun bestaat. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein trekt jaarlijks één miljoen euro uit voor de opstart van biomethaaninstallaties. Maar dat blijkt niet genoeg. De biogassector wil ook dat er een garantie van oorsprong komt. Dan zouden bedrijven bereid zijn om meer te betalen voor groen gas, omdat ze dan ook aan de buitenwereld kunnen aantonen dat ze minder CO 2 uitstoten. Op die manier zouden garanties voor extra inkomsten kunnen zorgen, ook al is er geen subsidiëring aan gekoppeld.

“Er is daar vraag naar vanuit de industrie, die zijn ecologische voetafdruk wil beperken. Ze willen hun gasverbruik vergroenen, iets wat in het buitenland al kan met garanties”, zegt Sam Tessens van Biogas-E. Bart Tommelein (Open Vld) laat weten dat hij niet negatief tegenover garanties van oorsprong staat en bekijkt met energieregulator Vreg hoe die kunnen ingevoerd worden.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) plaatst kanttekeningen bij biogas. “Het kan zeker een plaats krijgen”, zegt Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker Energie. “Maar de hoeveelheid duurzaam gas is beperkt, dus we moeten een omvattende visie hebben waarvoor we het kunnen inzetten.” Dat geldt ook voor de afvalstromen. “Biomassa is schaars dus we moeten bepalen waar we het voor kunnen gebruiken.” Ook de industrie aast er immers op om het als grondstof te hergebruiken. Gft kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bioplastics van te maken. “We kunnen dezelfde biomassa niet voor én energie én als grondstof inzetten”, zegt Clarysse.

Bron: Eigen verslaggeving / De Standaard

Beeld: EnviTec Biogas AG

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek