header.home link

Biogassector is pleitbezorger voor kringloopeconomie

21 januari 2019
De Federatie van biogasbedrijven (FEBIGA) houdt in zijn politiek memorandum een pleidooi voor de circulaire economie. Stel een Vlaamse minister voor circulaire economie aan, luidt één van de suggesties. Specifiek wat de eigen sector betreft is de vraag om werk te maken van een realistisch haalbare waardeketen met de hoogste toegevoegde waarde voor de omzetting van organische reststromen naar biogas. Directeur Tore Content legt de focus op de unieke voordelen van biogas. “Deze vorm van hernieuwbare energie is flexibel, lokaal inzetbaar en biedt opslagmogelijkheden.” Ook de mestverwerkingssector vroeg al aan beleidsmakers om de kringloopeconomie te omarmen.
Lees meer over:

De Federatie van biogasbedrijven (FEBIGA) houdt in zijn politiek memorandum een pleidooi voor de circulaire economie. Stel een Vlaamse minister voor circulaire economie aan, luidt één van de suggesties. Specifiek wat de eigen sector betreft is de vraag om werk te maken van een realistisch haalbare waardeketen met de hoogste toegevoegde waarde voor de omzetting van organische reststromen naar biogas. Directeur Tore Content legt de focus op de unieke voordelen van biogas. “Deze vorm van hernieuwbare energie is flexibel, lokaal inzetbaar en biedt opslagmogelijkheden.” Ook de mestverwerkingssector vroeg al aan beleidsmakers om de kringloopeconomie te omarmen.

Uit het politiek memorandum van FEBIGA spreken een aantal besognes omtrent het regelgevend kader waarbinnen de exploitanten van biogasinstallaties werken. Uit de vraag om meer samenwerking tussen de regio’s en met het federale beleidsniveau kan je afleiden dat daar nu kansen gemist worden. Een ideetje van de biogassector: “Werk een interfederale roadmap circulaire economie uit in een participatief proces, om versnippering in het circulair en industrieel beleid tegen te gaan.” Ook de vraag om een Vlaamse minister voor circulaire economie kan je in dat verband zien.

Biogasinstallaties die zich inschrijven in een transitiemodel richting meer circulaire productiemethodes, verdienen volgens FEBIGA een zetje in de rug. “Het is belangrijk dat de overheid in het volgende Regeerakkoord een duidelijke richting uitspreekt waar de biogassector naar toe kan bewegen”, aldus directeur Tore Content. Als uitgangspunt neemt hij innovatie: “Baseer de langetermijnvisie op het uitgangspunt van de transitie van biogas als brandstof (voor energie-benutting) naar een circulaire benadering (materiaal-benutting). Vervang bijvoorbeeld aardgas door groen gas als grondstof in de methanol-productie, één van de meest gebruikte basisbouwstenen in de chemische industrie.”

Tegen 2050 zal de Europese industrie zijn emissies conform de Low Carbon Roadmap met 100 procent moeten verminderen. “Een economisch succesverhaal is slechts mogelijk als de sectorfinanciering en investeringen niet aan willekeur onderhevig zijn”, argumenteert Content, de onzekerheid omtrent de ondersteuning van biogasproductie via groenestroomcertificaten indachtig. “Er is nood aan een gericht proactief Vlaams beleid om investeringen in de infrastructuur voor een circulaire economie mogelijk te maken en te versterken.”

Ook de mestverwerkingssector wil zich graag inschrijven in een kringloopeconomie. Getuige daarvan is het WINGS-project dat coördinatiecentrum VCM en Danone samen volbracht hebben om een economisch haalbare en voor het milieu interessante oplossing te vinden voor het mestoverschot op melkveebedrijven. Technisch is het perfect doenbaar om rundermest te scheiden, de dikke fractie te gebruiken als boxstrooisel en uit de dunne fractie ammoniaknitraat te extraheren. Of die techniek ooit zal toegepast worden, hangt af van het kostenplaatje en het statuut van het eindproduct uit mestverwerking. Zolang dat te boek blijft staan als dierlijke mest terwijl het als twee druppels water lijkt op kunstmest, ontbreekt de stimulans voor melkveehouders om daarmee te beginnen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek