header.home link

Biogassector in beweging wisselt kennis uit in Leuven

27 augustus 2019
Via de productie van groene stroom en groene warmte dragen biogasinstallaties in belangrijke mate bij aan de energietransitie. Ze bewijzen tevens hun nut bij het behouden van voldoende netstabiliteit en leverzekerheid door het aanbieden van flexibele energieproductie. Daarnaast maakt de sector zich klaar voor de productie van biomethaan, het groene alternatief voor aardgas. Biogas-E organiseert op 5 september voor de zesde keer het Vlaams Vergistingsforum, waarbij de laatste ontwikkelingen binnen de biogassector uitgebreid aan bod komen. Kort na het congres verschijnt het nieuwe jaarrapport dat gewag zal maken van een positieve kentering bij de vergisting op landbouwschaal nu de kinderziekten in het functioneren van pocketvergisters verholpen geraken.
Lees meer over:

Via de productie van groene stroom en groene warmte dragen biogasinstallaties in belangrijke mate bij aan de energietransitie. Ze bewijzen tevens hun nut bij het behouden van voldoende netstabiliteit en leverzekerheid door het aanbieden van flexibele energieproductie. Daarnaast maakt de sector zich klaar voor de productie van biomethaan, het groene alternatief voor aardgas. Biogas-E organiseert op 5 september voor de zesde keer het Vlaams Vergistingsforum, waarbij de laatste ontwikkelingen binnen de biogassector uitgebreid aan bod komen. Kort na het congres verschijnt het nieuwe jaarrapport dat gewag zal maken van een positieve kentering bij de vergisting op landbouwschaal nu de kinderziekten in het functioneren van pocketvergisters verholpen geraken.

In 2018 leverde de biogassector 807 GWh groene stroom of ruim 10 procent van de groene stroom in Vlaanderen, goed voor de elektriciteitsvoorziening van 232.000 gezinnen. Daarnaast produceerde de sector vorig jaar 945 GWh groene warmte, wat meer dan 10 procent is van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in 2020.

In de aanloop naar hun inmiddels zesde Vlaams Vergistingsforum geeft Biogas-E ook nog prijs dat vergisting op boerderijschaal na twee moeilijke jaren (2016 en 2017) opnieuw aanknoopt bij het succes dat pocketvergisters vooral in de melkveehouderij kennen. Voor de knelpunten die aan de basis lagen van de inactiviteit van jonge installaties, werd en wordt nog altijd naar oplossingen gezocht binnen de operationele groep Pocketboer. In 2018 waren 53 kleinschalige biogasinstallaties (<200 kWe) actief, en werd de allereerste pocketvergister op varkensmest opgestart. Het gezamenlijk geïnstalleerd elektrisch vermogen steeg lichtjes naar 1,52 MWe.

Met het Vergistingsforum wil Biogas-E exploitanten van biogasinstallaties, constructeurs, beleidsmakers en kenniscentra samenbrengen en de nieuwste ontwikkelingen in de sector onder de aandacht brengen. De zesde editie vindt op 5 september plaats in de gebouwen van Fluvius te Leuven. Financieel wordt het congres mee mogelijk gemaakt door de projecten TransBio en Pocket Power, die beiden de steun genieten van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Waar pocketvergisting tot dusver vooral dé technologie is om een melkveebedrijf zelfvoorzienend te maken op vlak van energie, onderzoekt Pocket Power of ook andere bedrijven gas kunnen opwekken vertrekkend van bijvoorbeeld varkensmest of groenteresten. Uienschilbedrijf Ongena is één van de pioniers die komt getuigen op het Vergistingsforum. Hun vergister wordt dagelijks gevoed met 10 à 15 m³ uienpellen en anderhalve kuub afvalwater afkomstig uit het productieproces. De opstart duurde langer dan verwacht, maar ondertussen produceert de vergister elektriciteit en warmte die op het bedrijf benut kunnen worden.

Meer info over het Vlaams Vergistingsforum (5 september) vind je op de website van Biogas-E.

Beeld: Biogas-E

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek